Yritykset ja yhteisöt

Yritykset ja järjestöt palveluiden tuottajina

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä  yhä useammissa palveluissa maakunnan rinnalla julkisia palveluita tuottaa yritykset ja järjestöt. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy esimerkiksi kasvupalveluihin, kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin ja moniin maakunnan tukipalveluihin. Markkinoiden hyödyntämisellä tavoitellaan joustavuutta ja laadukkaita palveluita.

Keski-Suomen valmistelun kunnianhimoisena tavoitteena on synnyttää maakuntaan uudenlainen ekosysteemi, jota maakunta palveluiden järjestäjänä voi hyödyntää tehtäviensä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ekosysteemiin kuuluu palveluntuottajien lisäksi mm. yleishyödyllisiä palveluita tuottavat järjestöt yhtä hyvin kuin hyvinvointityön keskeisinä kumppaneina toimivat kunnat.

Ekosysteemia valmistellaan maakunnan palveluntuottajille suuntaamissa yhteisissä valmistelupalavereissa. Niihin ovat tervetulleita eri palveluiden tuottajat ja muut toimijat. Tapaamisia järjestetään noin kerran kuussa ja päivämäärät ilmoitetaan aina tapahtumakalenterissamme >>

Yritykset ja järjestöt asiakkaina

Uuden maakunnan palveluita yrityksille ja yhteisöille ovat esim. rahoitus investoinneille ja kehittämiseen, rekrytointikoulutus, maatilojen lomituspalvelut,  alkavan yrittäjän starttirahoitus, anniskeluluvat, valmiussuunnitelmien neuvonta. Palveluita kootaan yhteen ja suunnitellaan yritys- ja yhteisöasiakkaiden kehittämistoiveiden mukaisesti. Palvelukokonaisuuksista päättää maakuntavaltuusto.

Järjestöt ja yhdistykset yhteistyökumppaneina

Keski-Suomen maakunnassa on yhteensä noin 5300 järjestöä eli rekisteröityä yhdistystä. Näistä suurin osa on ammattiin ja elinkeinoon, vapaa-aikaan, kulttuuriin, poliittiseen toimintaan sekä sosiaali- ja terveysalaan liittyviä.  Maakunnan järjestöjen lukumäärä kunnittain on kuvattuna oikealla. 

Kaikista maakunnan järjestöistä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on yli 500, joista suurin osa on paikallisyhdistyksiä. Maakunnassa toimii erityisen paljon ikääntyneiden järjestöjä (noin 150). Kulttuuriyhdistyksiä on reilu 800, kuten myös vapaa-ajan yhdistyksiä. Urheilu- ja liikuntajärjestöjä maakunnassa on noin 400. Muun toimialan järjestöjä, kuten esimerkiksi Marttayhdistyksiä, vapaaehtoiseen pelastustoimintaan liittyviä yhdistyksiä sekä klubeja ja veljeskuntia, on reilu 400.

Kunnittain eniten yhdistyksiä on Jyväskylän seudulla (Jyväskylässä lähes 2200), Jämsässä, Keuruulla ja Laukaassa.

Järjestökentän kirjo on laaja palveluntuotannosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja toiminta on moninaista. Pääosin vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämisessä on merkittävä. Esimerkiksi suurin osa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta on ennaltaehkäisevää arjen tukea, jota tarjotaan vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden voimin.

Maakunnan järjestöt ovat keskenään hyvin eri asemissa suhteessa maakunta- ja soteuudistukseen. Osa on ollut mukana jo esivalmisteluvaiheessa ja osa seuraa uudistusta kiinteänä osana työtään mm. palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Aika monelle koko uudistus kaikkine toimintaympäristön muutoksineen on  vielä hyvin vieras.

Keskisuomalaisten järjestöjen laaja-alaisena yhteistoimintaelimenä toimii Keski-Suomen Järjestöareena. Järjestöareena on perustettu vuonna 2008. Keski-Suomessa Järjestöareena toimii myös uuden maakunnan yhteistyökumppanina. Suunnitteilla on, että Järjestöareenan ja maakunnan välille muodostetaan erillinen Kumppanuuspöytä, jossa aktiivista vuoropuhelua käydään säännöllisesti. Kumppanuuspöydän toiminta on tarkoitus käynnistää alkuvuonna 2019.

Keski-Suomen yhdistyksiä löytyy Keski-Suomen kansalais- ja järjestötoiminnan omalta sivustolta, eli Yhdistystorilta >>

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke tukee järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä sen mukanaan tuomassa toimintaympäristön muutoksessa.