Yritykset ja yhteisöt

Yritykset ja järjestöt palveluiden tuottajina

Sote- ja maakuntauudistus avaa palveluiden tuotannon nykyistä huomattavasti laajemmin. Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon palveluiden ohella liiketoimintamahdollisuuksia syntyy esimerkiksi kasvupalveluissa, erilaisissa kehittämis- ja asiantuntijapalveluissa, ruokahuollossa ja monissa muissa tukipalveluissa. Markkinoiden hyödyntämisellä tavoitellaan joustavuutta ja laadukkaita palveluita.

Palvelun voi tuottaa yritys, yhdistys, julkisomisteinen yhtiö tai maakunta. Maakunnan vastuulla on palveluiden järjestäminen tasavertaisesti asiakkaille.

Palvelutuotannon avaamista linjaa laki asiakkaiden valinnanvapaudesta. Valinnanvapausesitys on perustuslakivaliokunnan esittäminen muutosten johdosta tarkistettavana. Korjattu esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnan käsiteltäväksi uuden aikataulun mukaisesti alkuvuonna 2018.

Yritykset ja järjestöt asiakkaina

Uuden maakunnan palveluita yrityksille ja yhteisöille ovat esim. rahoitus investoinneille ja kehittämiseen, rekrytointikoulutus, maatilojen lomituspalvelut,  alkavan yrittäjän starttirahoitus, anniskeluluvat, valmiussuunnitelmien neuvonta. Palveluita kootaan yhteen ja suunnitellaan yritys- ja yhteisöasiakkaiden kehittämistoiveiden mukaisesti. Palvelukokonaisuuksista päättää maakuntavaltuusto.

Järjestöt ja yhdistykset yhteistyökumppaneina

Keski-Suomen maakunnassa on yhteensä noin 5300 järjestöä eli rekisteröityä yhdistystä. Näistä suurin osa on ammattiin ja elinkeinoon, vapaa-aikaan, kulttuuriin, poliittiseen toimintaan sekä sosiaali- ja terveysalaan liittyviä.  Maakunnan järjestöjen lukumäärä kunnittain on kuvattuna oikealla. 

Kaikista maakunnan järjestöistä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on yli 500, joista suurin osa on paikallisyhdistyksiä. Maakunnassa toimii erityisen paljon ikääntyneiden järjestöjä (noin 150). Kulttuuriyhdistyksiä on reilu 800, kuten myös vapaa-ajan yhdistyksiä. Urheilu- ja liikuntajärjestöjä maakunnassa on noin 400. Muun toimialan järjestöjä, kuten esimerkiksi Marttayhdistyksiä, vapaaehtoiseen pelastustoimintaan liittyviä yhdistyksiä sekä klubeja ja veljeskuntia, on reilu 400.

Kunnittain eniten yhdistyksiä on Jyväskylän seudulla (Jyväskylässä lähes 2200), Jämsässä, Keuruulla ja Laukaassa.

Järjestökentän kirjo on laaja palveluntuotannosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja toiminta on moninaista. Pääosin vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämisessä on merkittävä. Esimerkiksi suurin osa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta on ennaltaehkäisevää arjen tukea, jota tarjotaan vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden voimin.

Maakunnan järjestöt ovat keskenään hyvin eri asemissa suhteessa maakunta- ja soteuudistukseen. Osa on ollut mukana jo esivalmisteluvaiheessa ja osa seuraa uudistusta kiinteänä osana työtään mm. palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Aika monelle koko uudistus kaikkine toimintaympäristön muutoksineen on  vielä hyvin vieras.

Keskisuomalaisten järjestöjen laaja-alaisena yhteistoimintaelimenä toimii Keski-Suomen Järjestöareena. Järjestöareena on perustettu vuonna 2008.

Keski-Suomen yhdistyksiä löytyy Keski-Suomen kansalais- ja järjestötoiminnan omalta sivustolta Yhdistystori.fi

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke tukee järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä sen mukanaan tuomassa toimintaympäristön muutoksessa.