Valinnanvapaus

Valinnanvapauden valmistelu on päättynyt Keski-Suomessa maan hallituksen erottua 8.3.2019.

Jos uudistus olisi edennyt lakiesitysten mukaisesti, Keski-Suomen asukkaat olisivat voineet valita nykyistä laajemmin, miltä toimijalta hankkivat sote- eli sosiaali- ja terveyspalvelunsa.

Valinnanvapaus olisi tarkoittanut sitä, että julkinen toiminta saa rinnalleen yksityisiä palveluntuottajia ja asukkaat saavat valita, minkä palveluntuottajan sote-palveluita käyttävät. Asiakasmaksujen oli tarkoitus olla  julkisilla ja yksityisillä tuottajilla saman suuruiset.

Valinnan vapauden osalta kaavailtiin, että:

  • voit valita itsellesi haluamasi sosiaali- ja terveyskeskuksen eli sote-keskuksen sekä hammashoitolan.
  • pääset nopeammin lääkäriin ja  sosiaalityöntekijälle.
  • voit valita julkisesti omistetun tai yksityisen palvelun, joissa molemmissa on samat asiakasmaksut.
  • saat halutessasi maakunnan ammattilaisilta apua valinnan tekemiseen.
  • hätänumero 112 toimii kuten ennenkin ja voit myös mennä lähimpään päivystykseen nykyiseen tapaan.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti suunniteltiin lisäämään valinnanvapautta

Maakunta olisi lakiluonnosten mukaisesti voinut myöntää myös tietyn palvelun saamiseksi niin sanotun asiakassetelin. Asiakassetelillä olisi voinut hankkia sovittua palvelua asiakkaan haluamalta palveluntuottajalta. Seteli olisi voitu myöntää esimerkiksi kotipalveluun, asumispalveluihin tai tiettyihin kuntoutuspalveluihin.

Asiakasseteli ei tarkoittanut ”oikeaa seteliä” , vaan kyseessä olisi ollut maakunnan tekemä maksusitoumus, jonka myötä maakunta olisi maksanut asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle maakunnan määrittelemän korvauksen. Asiakaseteliä olisi voinut käyttää vain siihen palveluun, johon se on myönnetty.

Tilanteessa, jossa maakunnan asukas olisi tarvinnut useita erilaisia palveluita, hänelle olisi voitu myöntää myös henkilökohtainen budjetti. Henkilökohtaisen budjetin sisällä asiakas olisi voinut määritellä yhdessä maakunnan palveluohjaajan kanssa, mitä palvelua sillä hankintaan. Henkilökohtainen budjetti ajateltiin otettavaksi käyttöön vanhus- ja vammaispalveluissa.

Asiakasesimerkkejä valinnanvapaudesta voit lukea alueuudistus.fi -sivuilta >>

Valinnanvapauspilotteja ei toteuteta lakien kaaduttua

Valinnanvapauspilottien avulla ajateltiin kokeilla valinnanvapautta jo ennen maakuntien varsinaista aloitusta vuonna 2021.  Ministeriö oli päättänyt jo vuonna 2018, että Keski-Suomelle myönnetään 5 miljoonan euron rahoitus suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin.

Jos lait olisi hyväksytty, suurin osa Keski-Suomen asukkaista olisi voinut valita itseään hoitavan hammashoitolan jo vuodesta 2019 tai vuodesta 2020 alkaen. Keski-Suomen pilotissa ovat mukana Wiitaunioni, Saarikka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus, Jämsä, Kinnula ja Kuhmoinen – eli noin 73 % maakunnan asukkaista. Pilotin ulkopuolelle jäivät Seututerveyskeskus, Äänekoski ja Muurame.

Valinnanvapauspiloteista voi lukea lisää alueuudistus.fi -sivuilta >>

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu

Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa. Kokeilun myötä asukkaat pääsevät kokeilemaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käytännössä Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemien sekä Uuraisten ja Hankasalmen terveysasemien alueiden asukkaat voivat valita vaihtavatko nykyisiltä terveysasemiltaan yksityisen palveluntuottajan asiakkaiksi. Kokeilu on käynnissä 31.10.2019 asti.

Lue lisää kokeilun www-sivuilta >>