Valinnanvapaus

Mikäli uudistus etenee lakiesitysten mukaisesti, Keski-Suomen asukkaat voivat tulevaisuudessa valita nykyistä laajemmin, miltä toimijalta hankkivat sote- eli sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Lakiesityksen mukaan palveluita voivat tulevaisuudessa tarjota julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt.

Valinnanvapaus tarkoittaa, että julkinen toiminta saa rinnalleen yksityisiä palveluntuottajia ja asukkaat saavat valita, minkä palveluntuottajan sote-palveluita käyttävät. Maakunnan asiakkaasta määrittelemä korvaus on sama riippumatta siitä, valitseeko asiakas julkisen vai yksityisen tuottajan palvelua. Myös asiakasmaksut ovat julkisilla ja yksityisillä tuottajilla saman suuruiset.

Koska raha seuraa aina asiakasta, ovat palveluntuottajat keskenään samanarvoisessa asemassa: sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat tulevat kilpailemaan ainoastaan laadulla ja saatavuudella, ei hinnalla. Maakunta siis varmistaa, että asukkaat saavat tasavertaista, laadukasta palvelua kaikkialta maakunnasta.

Valinnanvapauden myötä:

  • Voit valita haluamasi sosiaali- ja terveyskeskuksen eli sote-keskuksen sekä hammashoitolan.
  • Pääset nopeammin lääkäriin ja  sosiaalityöntekijälle.
  • Voit valita julkisesti omistetun tai yksityisen palvelun, joissa molemmissa on samat asiakasmaksut.
  • Saat halutessasi apua valinnan tekemiseen.
  • Hätänumero 112 toimii kuten ennenkin ja voit myös mennä lähimpään päivystykseen entiseen tapaan.

Maakunta voi myöntää myös asiakassetelin, jolla voit hankkia tiettyyn tarpeeseen määriteltyä palvelua maakunnalta tai joltain muulta palveluntuottajalta. Asiakassetelipalvelulla tuotetaan jatkossa esimerkiksi asumispalveluita tai ikäihmisten kotihoitoa.

Lisäksi vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaat, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voivat saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin. Henkilökohtaisen budjetin myötä asiakkaan itsemääräämisoikeus lisääntyy, sillä hän voi jatkossa valita yksilölliseen tilanteeseensa parhaiten sopivaa palvelua maakunnan määrittelemän budjetin puitteissa.

Asiakasesimerkkejä valinnanvapaudesta voit lukea alueuudistus.fi -sivuilta >>

Valinnanvapauspilotti

Valinnanvapauspilottien myötä valinnanvapautta voidaan päästä kokeilemaan muutamissa Suomen maakunnissa jo kesästä 2018 alkaen. Piloteissa yhdenmukaistetaan maakuntien toimintamalleja ja annetaan ihmisille mahdollisuus tehdä valintoja uuden lain mukaisesti jo ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa. Sosiaali- ja terveysministeriö kohdentaa vuosien 2018–2019 aikana maakunnallisille piloteille kokonaisuudessaan 200 miljoonan euron rahoituksen. Maakuntien on haettava rahoitusta erikseen ja ensimmäinen hakukierros päättyi keväällä 2018. Päätökset ensimmäisistä piloteista annettiin toukokuussa 2018, jolloin Keski-Suomelle myönnettiin 5 miljoonan euron rahoitus suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin.

Pilotti toteutuu vain, jos eduskunta hyväksyy sote- ja maakuntauudistusta koskevan lakipaketin. Jos lait hyväksytään, pääsee suurin osa Keski-Suomen asukkaista valitsemaan itseään hoitavan hammashoitolan jo vuodesta 2019 alkaen. Keski-Suomen pilotissa ovat mukana Wiitaunioni, Saarikka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus, Jämsä, Kinnula ja Kuhmoinen – eli noin 73 % maakunnan asukkaista. Pilotin ulkopuolelle jäivät Seututerveyskeskus, Äänekoski ja Muurame. Toinen pilottihaku on tulossa syksyllä 2018.

Valinnanvapauspiloteista voi lukea lisää alueuudistus.fi -sivuilta >>

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu

Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa. Kokeilun myötä asukkaat pääsevät kokeilemaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käytännössä Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemien sekä Uuraisten ja Hankasalmen terveysasemien alueiden asukkaat voivat valita vaihtavatko nykyisiltä terveysasemiltaan yksityisen palveluntuottajan asiakkaiksi. Kokeilu on käynnissä 31.12.2018 asti.

Lue lisää kokeilun www-sivuilta >>