Valinnanvapaus

Mikäli uudistus etenee lakiesitysten mukaisesti, Keski-Suomen asukkaat voivat tulevaisuudessa valita nykyistä laajemmin, miltä toimijalta hankkivat sote- eli sosiaali- ja terveyspalvelunsa.

Valinnanvapaus tarkoittaa, että julkinen toiminta saa rinnalleen yksityisiä palveluntuottajia ja asukkaat saavat valita, minkä palveluntuottajan sote-palveluita käyttävät. Asiakasmaksut ovat julkisilla ja yksityisillä tuottajilla saman suuruiset.

Valinnanvapauden myötä:

  • Voit valita haluamasi sosiaali- ja terveyskeskuksen eli sote-keskuksen sekä hammashoitolan.
  • Pääset nopeammin lääkäriin ja  sosiaalityöntekijälle.
  • Voit valita julkisesti omistetun tai yksityisen palvelun, joissa molemmissa on samat asiakasmaksut.
  • Saat halutessasi maakunnan ammattilaisilta apua valinnan tekemiseen.
  • Hätänumero 112 toimii kuten ennenkin ja voit myös mennä lähimpään päivystykseen nykyiseen tapaan.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti lisäävät valinnanvapautta

Maakunta voi myöntää sinulle myös tietyn palvelun saamiseksi niin sanotun asiakassetelin. Asiakassetelillä voit hankkia itsellesi sovittua palvelua haluamaltasi palveluntuottajalta. Asiakasseteli voidaan myöntää esimerkiksi kotipalveluun, asumispalveluihin tai tiettyihin kuntoutuspalveluihin.

Asiakasseteli ei ole ”oikea seteli” tai rahaa, jota sinulle siirretään. Se on maakunnan tekemä maksusitoumus, jonka myötä maakunta maksaa valitsemallesi palveluntuottajalle maakunnan määrittelemän korvauksen.

Asiakaseteliä voi käyttää vain siihen palveluun, johon se on myönnetty. Eli jos asiakasseteli myönnetään kotipalveluun, sillä ei voi hankkia vaikkapa kyytipalveluita.

Jos elämäntilanteesi on sellainen, että tarvitset useita erilaisia palveluita, sinulle voidaan myöntää myös henkilökohtainen budjetti. Henkilökohtaisen budjetin sisällä voit määritellä yhdessä maakunnan palveluohjaajan kanssa, mitä palvelua sillä hankintaan. Henkilökohtainen budjetti tulee käyttöön ainakin vanhus- ja vammaispalveluissa.

Asiakasesimerkkejä valinnanvapaudesta voit lukea alueuudistus.fi -sivuilta >>

Valinnanvapauspilotti

Valinnanvapauspilottien myötä valinnanvapautta voidaan päästä kokeilemaan muutamissa Suomen maakunnissa jo ennen maakuntien aloitusta vuonna 2021.  Kokeilut toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella.  Ministeriö on päättänyt vuonna 2018, että Keski-Suomelle myönnetään 5 miljoonan euron rahoitus suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin. Pilotti toteutuu, jos eduskunta hyväksyy sote- ja maakuntauudistusta koskevan lakipaketin.

Eli. Jos lait hyväksytään, suurin osa Keski-Suomen asukkaista pääsee valitsemaan itseään hoitavan hammashoitolan jo vuodesta 2019 tai vuodesta 2020 alkaen. Keski-Suomen pilotissa ovat mukana Wiitaunioni, Saarikka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus, Jämsä, Kinnula ja Kuhmoinen – eli noin 73 % maakunnan asukkaista. Pilotin ulkopuolelle jäivät Seututerveyskeskus, Äänekoski ja Muurame.

Valinnanvapauspiloteista voi lukea lisää alueuudistus.fi -sivuilta >>

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu

Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa. Kokeilun myötä asukkaat pääsevät kokeilemaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käytännössä Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemien sekä Uuraisten ja Hankasalmen terveysasemien alueiden asukkaat voivat valita vaihtavatko nykyisiltä terveysasemiltaan yksityisen palveluntuottajan asiakkaiksi. Kokeilu on käynnissä 31.12.2019 asti.

Lue lisää kokeilun www-sivuilta >>