Vaikuttavat järjestöt

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Hankkeen kotisivut ovat Yhdistystorilla

Tuemme keskisuomalaisia järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä sen myötä muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan maakunta- ja sote-uudistus erityisesti vaikuttaa. Näitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joita maakunnassa on noin 500. Kaikkiaan maakunnassa on järjestöjä noin 5300.

Vaikutamme siihen, että:

  • Keski-Suomeen luodaan järjestöjen, maakunnan ja kuntien toimivat yhteistyörakenteet
  • Maakunnan ja kuntien kanssa sovitaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisesta
  • Järjestöjen asiantuntijuutta hyödynnetään maakunnan ja kuntien toimintaa ja palveluita kehitettäessä
  • Keskisuomalaisten järjestöjen eri roolit huomioidaan maakuntastrategiassa sekä sitä toimeenpanevissa ohjelmissa.

Tarjoamme: 

  • Järjestöille vaikuttamisen paikkoja sekä tietoa toimintaympäristön muutoksesta ja sen vaikutuksista
  • Kunta- ja maakuntatoimijoille tietoa ja vaikuttamismateriaalia keskisuomalaisesta järjestökentästä

Perustiedot:

  • Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma.
  • Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.
  • Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020.

Yhteystiedot:
Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, p. 050 3440 429, anne.astikainen@kyt.fi
Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, p. 050 599 6293, anu.hatinen@kyt.fi 
Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä)

Vaikuttavat järjestöt tiivistelmä 26.6.2018