Työryhmät

 

Keski-Suomen LAPE-muutosohjelman alaiset työryhmät

Keski-Suomen maakunnallinen LAPE-ryhmä

Maakunnallisen LAPE-ryhmän tehtävänä on toimia Keski-Suomen alueen kuntien ja muiden lapsiperhetoimijoiden koordinoivana yhteistyöryhmänä. Maakunnallinen LAPE-ryhmä tukee kuntien LAPE-kärkihankekaudella 2017-18 alkanut muutos- ja juurruttamistyötä käyden tiivistä vuoropuhelua kuntien LAPE-ryhmien kanssa. Keski-Suomen maakunnalliseen LAPE-ryhmään kuuluu edustajia kaikista Keski-Suomen kunnista, seurakunnasta, järjestöistä ja kolmannelta sektorilta sekä yrityksistä, oppilaitoksista ja nuorten vaikuttajaryhmästä. Maakunnallinen LAPE-ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työryhmän puheenjohtajana toimii Haukkalan säätiön Päivi Fadjukoff ja sihteeri LAPE-muutosagentti Hanna Hämäläinen.

Maakunnallinen LAPE-ryhmä toimi KSLAPE-hankkeen ohjausryhmänä vuosien 2017-18 aikana.

Keski-Suomen LAPE-työryhmän jäsenet 2019

Keski-Suomen maakunnallisen LAPE-yhteistyöryhmän muistiot 2019:

Ohjausryhmän muistiot 2017-2018:

 

Jaostot

Toimintakulttuurin muutoksen jaosto

Matalankynnyksen jaosto

Erityis- ja vaativimman tason jaosto

Kuntien LAPE-ryhmien kokoonpanot

Hankasalmi

Joutsa-Luhanka

Jyväskylä

Jämsä

Kannonkoski

Karstula

Kivijärvi

Keuruu

Konnevesi

Kyyjärvi

Laukaa

Multia

Muurame

Petäjävesi

Saarijärvi

Toivakka

Uurainen

Wiitaunioni

Äänekoski