Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, LAPEn yhtenä tavoitteena on parantaa perheen ja työelämän yhteensovittamista. Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke on mukana kehittämässä perheystävällisiä toimintatapoja työpaikoilla. Kumppaniksi pilottiin valikoitui etunenässä kymmenen keskisuomalaista yritystä, jotka hanke rekrytoi yhteistyössä Keski-Suomen Yrittäjien kanssa. Kumppani-yritykset ovat: Jyväskylän Laatta Leevi Oy, Tmi Soppa Koivisto, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy, TL-Maint Oy ja Soikea Solutions Oy Jyväskylästä; Elekmerk, HT Laser Keuruun tehdas ja Keuruskopio Oy Keuruulta; Kuhmoisten Siivouspalvelut Kuhmoisista sekä Pihtiputaan Autokoulu Oy Pihtiputaalta. Julkisen sektorin työpaikoista kyselyyn osallistuivat: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupunki, TE-palvelut ja Pelastuslaitos.

Perheystävällinen työpaikka huomioi työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet ja haasteet. Perheystävällisellä työpaikalla hyödynnetään esimerkiksi työaikajärjestelyjä ja -joustoja. Tavoitteena on löytää olemassa olevia hyviä käytänteitä ja ottaa niitä käyttöön, jotta työn ja muun elämän yhteensovittaminen helpottuisi.

Prosessi käynnistyi kyselyllä

Keski-Suomessa perheystävällisen työpaikan kehittäminen käynnistyi sähköisellä kyselyllä, jolla kartoitettiin yritysten ja julkisen sektorin henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia työpaikan perheystävällisen toimintakulttuurin tilanteesta sekä nykyisistä toimintatavoista ja käytänteistä. Samalla etsittiin kehittämisehdotuksia. Keski-Suomessa kyselyn toteutti Työterveyslaitos.

Kysely on kehittämistoiminnan alkukartoitus. Yritysten ja julkisen sektorin edustajat ovat saaneet palautteen kyselyn tuloksista palautetyöpajoissa. Mikäli työpaikalla on alle kahdeksan työntekijää, pienten yritysten tulokset on esitetty yhteen ryhmiteltynä, jotta kyselyn luottamuksellisuus säilyy.

Kyselyssä selviää miten työpaikka on onnistunut työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, tarvitseeko siihen tukea, millaista tukea tarvitaan vai onko kaikki jo hyvin. Tavoitteena on tukea työyhteisöä itse kehittämään ja ottamaan käyttöön perheystävällisiä toimintamalleja. Hanke on työpaikkojen tukena prosessissa.

Yritysten osalta kyselyn tulokset löytyvät täältä. Julkisen sektorin tulokset esiteltiin työpajassa 9.4.2018. Ohessa myös videot tuloksien julkistamisesta.

Yhteistyössä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Väestöliitto ja KT Kuntatyönantajat.

Perheystävälliset kuntatyöpaikat – Kuntekon oppimisverkosto, jonne jokainen työnantaja on tervetullut mukaan.

 

KSLAPE: Työn ja muun elämän yhdistäminen – Julkisen organisaation Työ@elämä-kyselyn tuloksia – 9.4.2018

 

KSLAPE: Työn ja muun elämän yhdistäminen – Työ@elämä-kyselyn tuloksia, keskustelua ja pohdintaa julkisen organisaation kyselystä 9.4.2018

 

 

*************

Jyväskylässä vietettiin 9.-15.10.2017 Syrjimätön työpaikka kampanjaviikkoa. Katso videot