Lapsiystävällinen maakunta

Lapsiystävällinen maakunta

Lapsiohjelma

Visiona on rakentaa Keski-Suomesta lasten ja nuorten kärkimaakunta: että ”Keski-Suomi tunnetaan vuonna 2025 lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana.” Keski-Suomen maakuntahallituksen kokouksessa 10.11. maakuntahallitus ja maakunnan johto ilmaisivat vahvan poliittisen tahtotilan ja päättivät viedä asiaamme ponnekkaasti eteenpäin maakunnan toimintasuunnitelmassa.

Ohjelmaan kerätään myös kuntien, yritysten ja järjestöjen kuvauksia lapsiystävällisistä toimintatavoista. Toivomme että viette asian päättäviin elimiin ja muotoilette oman organisaationne näköisen tavan olla mukana tässä yhteistyössä.

Lue lisää ja tule mukaan rakentamaan lapsiystävällistä Keski-Suomea! (huom! tähän tulossa linkki lapsiohjelman hypertekstiin, jota pääset suoraan muokkaamaan!)

Keski-Suomen lapsiohjelma (päivitetty 12.11.2017)

101 lapsitekoa

On paljon hyviä tekoja jotka voivat toimia mallina ja innoituksena muille, sekä luoda yhteistä jaettua ylpeyttä ja tahtotilaa toimia lasten ja nuorten asioissa mallikkaasti. Tuodaan niitä esiin! Keski-Suomessa osataan! 

Lisää lapsiteoista täällä

UNICEF yhteistyö

UNICEF on mukana LAPE-ohjelmassa pilotoimassa Lapsiystävällinen maakunta -konseptia kuuden maakunnan kanssa. Taustalla on UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli. Tässä pilotissa on kuitenkin fokuksessa (tuleva) maakunta. Pilottiin ei liity UNICEFin myöntämää tunnustusta (vrt. Lapsiystävällinen kunta).

Tavoitteena on tuottaa maakunnille työkaluja lapsen oikeuksiin perustuvaan päätöksentekoon ja lapsiystävällisen toimintakulttuurin edistämiseen. Pilotoinnin tuotoksena syntyy lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus. Keski-Suomi on aktiivisesti mukana mm. kommentoimassa ohjeistusta työryhmässä. Keski-Suomessa laaditaan myös oma lapsiohjelma, vaikka emme maakuntana osallistu pilotointiin.

Kohti lapsiystävällistä maakuntaa huoneentaulu on julkaistu! Huoneentaulu saa myöhemmin keväällä seuraa lapsiystävällisen maakunnan ohjeistuksella.

Lisätietoa:

Päivi Fadjukoff
maakunnallisen Lape-ryhmän pj.
050 518 1410
paivi.fadjukoff@jyu.fi

Raija Harju-Kivinen
KSLAPE hankepäällikkö
050 351 9249
raija.harju-kivinen@jkl.fi

Hanna Hämäläinen
Keski-Suomen muutosagentti Hanna Hämäläinen
050 304 6670
hanna.h.hamalainen@jkl.fi