Toimintakulttuurin muutos

Toimintakulttuurin muutos

Perheystävällinen työpaikka

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, LAPEn yhtenä tavoitteena on parantaa perheen ja työelämän yhteensovittamista. Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke on mukana kehittämässä perheystävällisiä toimintatapoja työpaikoilla. Kumppaniksi pilottiin valikoitui etunenässä kymmenen keskisuomalaista yritystä, jotka hanke rekrytoi yhteistyössä Keski-Suomen Yrittäjien kanssa. Kumppani-yritykset ovat: Jyväskylän Laatta Leevi Oy, Tmi Soppa Koivisto, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy, TL-Maint Oy ja Soikea Solutions Oy Jyväskylästä; Elekmerk, HT Laser Keuruun tehdas ja Keuruskopio Oy Keuruulta; Kuhmoisten Siivouspalvelut Kuhmoisista sekä Pihtiputaan Autokoulu Oy Pihtiputaalta. Tavoitteena on myös saada mukaan julkisen sektorin työpaikkoja.

Perheystävällinen työpaikka huomioi työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet ja haasteet. Perheystävällisellä työpaikalla hyödynnetään esimerkiksi työaikajärjestelyjä ja -joustoja. Tavoitteena on löytää olemassa olevia hyviä käytänteitä ja ottaa niitä käyttöön, jotta työn ja muun elämän yhteensovittaminen helpottuisi.

Prosessi käynnistyy kyselyllä

Keski-Suomessa perheystävällisen työpaikan kehittäminen käynnistyy sähköisellä kyselyllä, jolla kartoitetaan yritysten henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia työpaikan perheystävällisen toimintakulttuurin tilanteesta sekä nykyisistä toimintatavoista ja käytänteistä. Samalla etsitään kehittämisehdotuksia. Kysely on luottamuksellinen ja siihen vastataan nimettömänä. Keski-Suomessa kyselyn toteuttaa Työterveyslaitos.

Kysely on kehittämistoiminnan alkukartoitus. Yritysten edustajat saavat palautteen kyselyn tuloksista yhteisessä palautetyöpajassa. Mikäli työpaikalla on alle kahdeksan työntekijää, pienten yritysten tulokset esitetään yhteen ryhmiteltynä, jotta kyselyn luottamuksellisuus säilyy.

Kyselyssä selviää miten työpaikka onnistunut työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, tarvitseeko siihen tukea, millaista tukea tarvitaan vai onko kaikki jo hyvin. Tavoitteena on tukea työyhteisöä itse kehittämään ja ottamaan käyttöön perheystävällisiä toimintamalleja. Hanke on työpaikkojen tukena prosessissa.

Yhteistyössä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Väestöliitto ja KT Kuntatyönantajat.

Perheystävälliset kuntatyöpaikat – Kuntekon oppimisverkosto, jonne jokainen työnantaja on tervetullut mukaan.

Jyväskylässä vietettiin 9.-15.10.2017 Syrjimätön työpaikka kampanjaviikkoa. Katso videot