Sijaishuollon ohjaus ja valvonta

Kohti lapsikeskeistä ja lapsenoikeusperustaista sijaishuollon ohjausta ja valvontaa

Sijaishuollon laitoshoidon sekä ohjauksen ja valvonnan kehittämistyön tavoitteena on ollut lisätä asiakkaiden osallisuutta palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä ja valvonnassa. Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan osalta on tehty paljon hyvää kehittämistyötä jo ennen LAPE-työn alkua. Jyväskylässä on ainoana kuntana Keski-Suomessa oma valvontakoordinaattori, joka yhteistyössä nuorten aikuisten kokemusasiantuntijoiden, Pesäpuu ry:n ja Jyväskylän kaupungin sijaishuollon kanssa on pilotoinut vertaisarviointia laitoksiin sijoitettujen nuorten parissa. Vertaisarvioinnin avulla nuoret ovat päässeet arvioimaan sijaishuoltopaikan arkea, antamaan hyvinvointiaan koskevaa palautetta ja siten vaikuttamaan omaan asuinympäristöönsä. Nuoria ovat olleet kohtaamassa ja kuulemassa aikuistuneet vertaiset, joilla on omakohtaista kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa lasten ja nuorten äänen kuuluminen heitä koskevissa asioissa. Erityisesti lastensuojelun sijaishuollossa elävät lapset ja nuoret ovat niitä, keiden näkemyksiä ei olla riittävällä tavalla kuultu. Perus- ja perhepalveluministeri Annika Saarikon mukaan (tiedotustilaisuus 20.9.2018) tähän kiinnitetään erityistä huomiota jatkossa uudistamalla lainsäädäntöä sekä lisäämällä henkilöstöresursseja sijaishuollon ohjaukseen ja valvontaan.

Nuorisokotien vertaisarviointi sai kunniamaininnan Kunnallinen lastensuojeluteko 2018 -kilpailussa.

Keski-Suomessa sijaishuollossa asuvien nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta sekä samalla sijaishuollon ohjausta ja valvontaa pyritään vahvistamaan elokuussa 2018 alkaneella hankkeella. Muun muassa Keski-Suomen LAPE sekä Jyväskylän kaupunki ovat lupautuneet kumppaneiksi 3,5 vuotta kestävälle UP2US – vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa – hankkeelle. Tämä on osa STEAn rahoittamaa ja Setlementtiliiton koordinoimaa Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa. Hankkeen pilottialueita ovat Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Maakuntien kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa sen, että kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminta pystytään saattamaan rakenteisiin osaksi lastensuojelun sijaishuoltoa. Lisätietoa hankkeesta voi lukea Pesäpuun sivuilta.