Sijaishuollon laitoshoidon sekä mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen

Sijaishuollon laitoshoidon sekä mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen

Lastensuojelun sijaishuollon rakenteellista kehittämistä on toteutettu laitoshoidon kehittämistyössä, joka on nähty kentän toimijoiden näkökulmasta erittäin tarpeellisena ja ajankohtaisena sijoitusmäärien oltua kasvussa jo pitkään. Keväällä 2017 järjestettiin ensimmäinen iso maakunnallinen työryhmäkokous sijaishuollon laitoshoidon tiimoilta. Työtä on jatkettu vuoden 2018 ajan. Kokouksissa on ollut mukana laajasti toimijoita nuorisopsykiatrialta, kunnallisista ja yksityisistä lastensuojelulaitoksista, kokemusasiantuntijoista, oppilashuollosta, lastensuojelun viranomaistyöstä ja poliisitoimesta.

Työryhmässä on noussut esiin nuorten kohdalla selkeitä maakunnallisia kehittämistarpeita, joita työryhmän jäsenet ovat halunneet lähteä viemään eteenpäin. Keski-Suomesta todettiin puuttuvan kokonaan esimerkiksi alaikäisten maakunnallinen mielenterveys- ja päihdestrategia, jota pohtimaan päätettiin perustaa oma työryhmä. Työryhmä tuotti päihdekyselyn laajalle joukolle maakunnan toimijoita keväällä 2018. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa mahdollisia koulutustarpeita sekä palvelujen nykytilaa eri puolilla maakuntaa. Kyselyn tulokset antavat tarpeellista tietopohjaa maakunnalliselle strategiatyölle, joka jatkuu varsinaisen LAPE-kauden jälkeen. Toinen työryhmä perustettiin miettimään laitoshoidon sisältöä ja kolmas laitoshoidon rakennetta. Rakennetyöryhmän ehdotus maakuntaan perustettavasta nuorille tarkoitetusta päivystyksellisestä kriisi- ja vastaanottoyksiköstä on sisällytetty maakunnan järjestämissuunnitelmaluonnokseen.

Osana päihdetyön kehittämistä toteutettiin Päihteet? -foorumikokonaisuus yhteistyössä Pesäpuu Ry:n ja Jyväskylän kaupungin sijaishuollon ja nuorisopalveluiden kanssa. Vuonna 2018 touko-kesäkuun aikana järjestettiin Jyväskylässä kuusi Päihteet? – minifoorumia. Pesäpuun työntekijät jalkautuivat nuorisokoteihin, Jyväskylän keskustassa sijaitsevaan avoimeen nuorisotilaan Bostariin ja tapasivat jälkihuollossa olevia nuoria aiheen tiimoilta. Syyskuussa 2018 järjestettiin aikuisille oma koulutusfoorumi, jossa muun muassa välitettiin nuorten terveisiä ammattilaisille.

”Jos tapahtuisi ihme, eikä sulla olis enää tätä ongelmaa, niin mikä olisi toisin”? 15-vuotias nuori on hetken hiljaa. ”Jos olisi joku ihminen, joka välittää susta ja sä välität hänestä. Hyvä ihmissuhde. Haluan itselleni jotain muuta kuin huume-elämän. Huume-elämä tarjoaa oravanpyörän ja hetkellistä helpotusta.”

Lisää nuorten ajatuksista voi lukea Pesäpuun tuottamasta Päihteet?-foorumien raportista (pdf).