Osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus (OT) lapsen, perheen ja ammattilaisten tukena

OT-keskukset palvelevat noin 1prosenttia vaativinta erityisosaamista edellyttävien yhteistyöalueen lasten ja nuorten asiakastyön keskuksina. Asiakastyön lisäksi OT-keskukset vastaavat osaltaan yhteistyöalueen tutkimus- ja kehittämistyöstä. LAPE-työn aikana osaamis- ja tukikeskustyötä on koordinoinut valtakunnallinen työrukkastyöryhmä, johon on Keski-Suomesta osallistunut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä. Kehittämistyö on ollut vaativaa ja sisältänyt paljon ratkaistavia kysymyksiä. Eri alueilla ja eri näkökulmista katsoen on esimerkiksi pohdittu OT-keskuksen johtamisrakennetta, mietitty rahoituspohjaa, määritelty asiakasryhmiä ja työnjakoa. Valmistelusta on ilmestymässä STM:n julkaisusarjassa loppuraportti vuoden 2018 loppuun mennessä. Tällä hetkellä on vielä ratkaisematta, miltä osin OT-keskukset tulevat olemaan fyysisiä yksiköitä ja miltä osin niillä on verkostomainen rakenne. Alueilla tarvitaan edelleen neuvottelua yhteistyö- ja konsultaatiokäytännöistä, kuten myös sopimista siitä, mihin OT-keskuksen työntekijät jalkautuvat ja millä tavalla he konsultoivat maakuntien toimijoita.

Itä-Suomen osaamis- ja tukikeskusalueella kehittämistyö on edennyt Pohjois-Savon vetovastuulla. Pohjois-Savo on aktiivisesti pyrkinyt ottamaan yhteistyöalueen maakuntia mukaan yhteiseen työhön. Yhtenä isona kokonaisuutena yhteistyöalueella on päädytty erityisesti kehittämään lastensuojelun sekä lasten- tai nuorisopsykiatrian tiiviinä yhteistyönä toteutettavaa yhdistelmälaitoshoidon mallia niille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat vaativimman tason tukea. Lisäksi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimana on keskitytty miettimään vammaisten lasten ja nuorten vaativimman tason palveluita.  Myös Itä-Suomen OT-kehittämistyöstä ilmestyy loppuraportti vuoden 2018 loppuun mennessä.

Erityisen huomion ovat saaneet myös ne oppilaat, jotka oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi tarvitsevat vaativinta erityistä tukea. Keski-Suomestakin on useita toimijoita vahvasti mukana tässä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella käynnistetyssä VIP – vaativan erityisen tuen verkostossa Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueella.