Hoito- ja palvelupolkujen kehittäminen

Hoito- ja palvelupolkujen kehittäminen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on kehittänyt hoito- ja palvelupolkuja jo pitkään. Ensimmäinen kiinteästi LAPE-työhön liittyvä työryhmä kokoontui keväällä 2017, jolloin sovittiin kahden erillisen monitoimijaisen työrukkasen perustamisesta moni- ja pitkäaikaissairaiden lasten hoito- ja palvelupolkujen kehittämistyöhön. Toisen ryhmän tavoitteena oli miettiä diabetesta sairastavan lapsen polkua ja toinen ryhmä keskittyi psyykkisesti oireilevien lasten palvelupolkuun. Lapsen polku –työryhmän työskentelyn pohjalta valmistui monisairaan lapsen polku –mallinnus, jota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi sote- ja maakuntavalmistelussa.

Lasten ja nuorten mielenterveystyöhön liittyen suunniteltiin ja toteutettiin KSSHP:n nuorisopsykiatrian ja KSLAPEn yhteinen lähes koko Keski-Suomen kattanut aluekierros yhteistyö- ja konsultaatiokäytänteiden kehittämiseksi. Aluekierros herätti vilkasta keskustelua nuorten mielenterveyspalveluiden aukkokohdista, nosti esiin tarpeen vahvistaa perustason mielenterveystyötä ja lisätä monitoimijaisia työskentelytapoja kaikissa lapsi- ja perhepalveluissa. Nuorten päihdepalveluiden saatavuudessa todettiin olevan maakunnallisesti hyvin paljon vaihtelua. Ratkaisuehdotuksena palveluaukkoihin nähtiin mm. päihdehoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien lisääminen peruspalveluihin ja esimerkiksi kouluympäristöön.

Yksi osa LAPE-työtä on ollut perustason osaamisen vahvistaminen ja tältä osin on tehty yhteistyötä KSSHP:n Lasten mielenterveystyön edistäminen –hankkeen kanssa. Yhteistyössä on muun muassa järjestetty koulutuksia ja työpajoja liittyen monitoimijaiseen arviointiin, lapsen tunneälyn neurologisen kehitykseen, mentalisaatioon, sekä huolen varhaiseen tunnistamiseen. Asiantuntijalääkäri Kirsi Mustosen johtama hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Vammaisten lasten palvelupolun osalta aloitettiin yhteistyö Vaalijalan kanssa syksyllä 2017. Tavoitteena oli vammaisten ja monimuotoisen tuen tarpeessa olevien lasten tuen vahvistaminen ja mallintaminen yli organisaatiorajojen. Erityiseksi pilottiryhmäksi valittiin laaja-alaisista oppimishäiriöistä kärsivien ja / tai asperger- ja autismipiirteitä omaavien lasten monitoimijaisen tuen mallintaminen ja pilotointi yhteistyössä KSSHP:n, kuntien ja Vaalijalan kanssa niissä kunnissa, jossa ei ole omaa kehitysvammaisten kuntoutusohjausta. Varsinaiseksi pilotointiajaksi sovittiin vuosi 2018. Pilotoinnin aikana on tuotu vammaistyön näkökulmaa ja osaamista asiakkaan verkoston käyttöön.