Erityis- ja vaativimman tason palvelut

Erityis- ja vaativimman tason palvelut

Erityis- ja vaativamman tason palvelukokonaisuuksissa kehitetään erityisen ja vahvan tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Kehittämiskoordinaattori Maria Lehtinen vastaa erityispalveluiden kokonaisuudesta ja kehittämiskoordinaattori Johanna Liukkonen vaativimman tason kokonaisuudesta.

Erityis- ja vaativan tason palvelukokonaisuudessa kehitetään eri toimijoiden yhteisiä työskentelytapoja ja tiedonkulkua, esimerkiksi monitoimijaista arviointia. Tavoitteena on, että jatkossa lapsen ja perheen tuentarpeeseen vastataan tekemällä yksi yhteinen arviointi ja sen seurauksena syntyy yksi yhteinen palvelusuunnitelma.

Lastensuojelun sosiaalityössä pilotoidaan systeemistä toimintamallia Jyväskylässä ja Saarikan alueella. Yhtenä muutosohjelman tavoitteena on vahvistaa ja kehittää perhetyötä ja perhekuntoutusta maakunnallisesti. Muutosohjelman aikana laaditaan yhteinen perhehoidon toimintamalli ja kehitetään sijaishuollon ohjausta ja valvontaa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hoitopolkua. Keski-Suomi suunnittelee yhteistyössä Pohjois-Savon LAPE-ohjelman kanssa maakuntarajat ylittävä osaamis- ja tukirakennetta.