Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmatyö jatkuu Keski-Suomessa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutostyön tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tavoitteena on tehdä muutosta kohti oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita. Samanaikaisesti tavoitteena on erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.  Lape-työ jatkuu Keski-Suomessa. Näiltä sivuilta löydät tietoa muutostyöstä.

Keski-Suomen LAPE-muutosagentti Hanna Hämäläinen

Jokaiseen maakuntaan on valittu LAPE-muutosagentti edistämään lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä. Muutosagentin tehtävänä on edistää ja koordinoida muutosohjelman tavoitteita maakunnassa sekä innostaa ja osallistaa maakunnan toimijoita ja kuntalaisia muutokseen. Muutosagentti toimii yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien, kansalaisjärjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja kuntalaisten kanssa. Keskeisenä yhteistyötahona ovat lapset ja nuoret sekä perheet. Muutosagentti tuo lasten, nuorten ja perheiden näkökulmaa maakunta- ja sote sote-uudistuksen valmisteluun.

Keski-Suomen muutosagenttina toimii Hanna Hämäläinen, hanna.k.hamalainen(a)jkl.fi, p. 014 2660992 tai 050 3046670.

Hankesivujen sisältö:

 

Taustaa: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Keski-Suomessa vuosina 2017-2018

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma käynnistyi jokaisessa maakunnassa vuoden 2017 alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi jokaisen maakunnan ja pääkaupunkiseudun LAPE-kärkihankkeille yhteensä 19 miljoonaa kärkihankerahoitusta. Keski-Suomeen muutosrahaa myönnettiin miljoonan euroa vuosille 2017-2018. Tavoitteena oli parantaa ja uudistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja palveluita Keski-Suomessa sekä muuttaa toimintakulttuuria lapsiystävälliseksi.

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi (KSLAPE) ohjelmakokonaisuudessa luotiin maakuntaan uudenlaista toimintakulttuuria, jotta lapset, nuoret ja perheet voivat olla aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä mukana palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Hanke tukee myös perhekeskusmallin käyttöönottoa kunnissa, varhaiskasvatusta, koulua ja oppilaitosten toimintaa kasvamisen, oppimisen ja harrastustoiminnan arjessa sekä uusien toimintamallien muodostumista erityis- ja vaativamman tason palveluissa. LAPE-muutosohjelma integroi lasten, nuorten ja perheiden asiat sote- ja maakuntauudistukseen.

Jyväskylän kaupunki toimi Keski-Suomen kuntien yhteisen hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tukena on vahva maakunnallinen monitoimijainen palveluiden, järjestötoimijoiden, seurakuntien sekä yrittäjien verkosto. Myös maakunnan asukkaat ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan yhteistyöhön ja parantamaan oman alueensa palveluita. Hankepäällikkönä toimi Raija Harju-Kivinen. Kehittämiskoordinaattoreina toimivat Senja Hirsjärvi, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, Sari Paananen ja Petri Oinonen, perhekeskustoimintamalli, Maria Lehtinen, erityistason avopalvelut sekä Johanna Liukkonen, vaativan tason palvelut.

Lue lisää: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut