3 Hoitoketjut ja akuuttitilanteet

Työryhmä 3

Hoitoketjut ja akuuttitilanteet / Kehittämiskoordinaattorit Suvi Manninen ja Heidi Taskinen

 • Hoitoketjujen kehittäminen
  • Kotiutusprosessin kuvaaminen. Määritellään kotiutusprosessin haasteet ja haetaan niihin ratkaisut
  • Ennalta sovitut ja suunnitellut kotiutukset
  • Hoitoketjujen laajempi tarkastelu, haasteiden määrittelemiseksi ja ratkaisujen löytymiseksi
  • Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoitoketjujen kehittäminen
 • Moniammatillisen vertaistuen kehittäminen
  • Lääkärikonsultaatiot: yhteistyö terveyskeskusten ja sairaalan kanssa
  • Hoitajien vertaistuki: tiedetään mihin otetaan yhteyttä erilaisissa tilanteissa
 • Kotipäivystys -toimintamallin kuvaus
  • Ensihoitoyksiköllä tai vastaavalla on tarvittavat varusteet ja osaaminen jopa useamman ongelman ratkaisemiseen paikan päällä, asiakkaan kotona
  • Akuutit tilanteet sekä ennalta sovitut käynnit
  • Kotihoidon henkilöstön osaamisen varmistaminen ja mallintaminen
  • Asiakasta voidaan hoitaa kotona mahdollisimman pitkään, jolloin vältytään muun muassa ylimääräisiltä sairaalakäynneiltä

 

Hankkeen kokonaisuuksien materiaalit lisätään tänne piakkoin.