1 Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen

Työryhmä 1

Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen / Kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala

 • Keski-Suomen kotihoidon palvelulupauksen määrittely
  • Asiakkaiden, omaisten ja kotihoidon työntekijöiden osallistaminen arvokkaan kotihoidon määrittelyssä kyselyjen ja eri tilaisuuksien kautta
  • Kuntien palvelunmyöntämisperusteiden ja palvelutarjonnan yhdenmukaistaminen
 • Ympärivuorokautinen kotihoito kaikissa kunnissa
  • Kotihoito 24/7 kaikkiin kuntiin: innovatiivisten mallien kokeileminen
  • Kotihoidon henkilöstön perus- ja erityisosaamistarpeiden määrittely ja organisoiminen
  • Lääkehoidon kokonaisarvioinnin kokeileminen
 • Neuvonnan ja palveluohjauksen yhtenäistäminen ja kehittäminen
  • Arviointimenetelmien yhdenmukaistaminen
  • Yhtenäisen palveluohjausprosessin luominen
  • Ennustustyökalut: riskitunnistaminen ja tehokuntoutusjaksot
  • Palvelukoordinaattori l. case-manager -malli
  • Palveluverkon kehittäminen: yksityisten ja 3.sektorin palveluiden hyödyntäminen

Keski-Suomen KAAPO-malli:

KAAPO_malli_Neuvonnan_ja_asiakasohjauksen_organisointi_Keski-Suomi

KAAPO_malli_Palvelutarpeen_selvittäminen_ja_toimintakyvyn_arviointi_Keski-Suomi

KAAPO_malli_Tehtävänkuvat_ja_osaamisen_kehittäminen_Keski-Suomi

KAAPO_malli_Jatkotyöskentely_Keski_Suomi

Palvelulupauksen määrittely:

Palvelulupaus_Asiakaskyselyjen_yhteenvedot_Keski_Suomi

Keski-Suomen maakunnalliset myöntämisperusteet (alustavat ehdotukset):

Keski-Suomen maakunnan kotihoidon toimintaohje ja myöntämisperusteet ehdotus

Keski-Suomen asumispalvelujen toimintaohje ja myöntämisperusteet ehdotus

Keski-Suomen omaishoidon tuen toimintaohje ja myöntämisen perusteet ehdotus