Hankkeen kokonaisuudet

Kukoistava kotihoito -hankkeen päätavoitteena on luoda Keski-Suomen maakuntaan ympärivuorokauden toimiva asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito.  Visiona on, että ikäihmiset pärjäävät arvokkaasti ja turvallisesti kotona, henkilöstö voi hyvin ja kustannusten kasvua hillitään. Hankkeessa sovelletaan ja juurrutetaan vaikuttavia toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä sekä kokeillaan uusia innovatiivisia ratkaisuja kotiin vietävien palvelujen keskeisiin haasteisiin.

Keski-Suomea valmistellaan tulevaan SOTE –uudistukseen määrittämällä kotiin vietävien palvelujen palvelulupaus sekä yhdenmukaistamalla ja kehittämällä ikäihmisten palvelukokonaisuutta. Hankkeessa kehitetään kaikkia toimivan kotihoidon peruselementtejä:

  1. Tiedolla johtamisen kehittäminen toiminnan läpinäkyvyyden, kehitystyön seurannan ja johtamisen tukemiseksi sekä maakunnallisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi ja uudistuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi
  2. Kotihoidon prosessien, toiminnanohjauksen ja johtamisen kehittäminen. Palvelun laadun, henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen. Resurssit ovat rajalliset, mutta kasvavan asiakasmäärän tarpeisiin voidaan vastata asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti, kun oikea määrä oikeanlaisia hoitajia on oikeassa paikassa oikeaan aikaan (tarvepohjainen toimintamalli)
  3. Ympärivuorokautisten asumispalvelujen tarpeen vähentäminen ympärivuorokautisella kotihoidolla. Palvelut räätälöidään yksilöllisesti ja tarvittava eritysosaaminen on saatavilla. Asiakkaiden kuntoutukseen panostetaan ja valtaosa akuuttitilanteista voidaan hoitaa jo asiakkaan kotona
  4. Hoitoketjujen sujuvoittaminen rajapintayhteistyötä kehittämällä
  5. Henkilöstön, asiakkaiden sekä omaisten osallistuminen kehittämistyöhön

 

Kukoistava kotihoito -hanke esittely