Hankkeen tuotokset

Hankkeen 10.10.2018 julkaistu käsikirja

Kukoistava kotihoito on tahdon asia!

 

Alta voit lukea Keski-Suomen suunnitelman ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta.

Keski-Suomen suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta

 

 Kyselyt

 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin -pilotoinnin koonti

Lääkehoidon moniammatillinen kokonaisarvionti

 

Julkaisut

Jaana Paltamaa, Ikääntyneen asiakkaan toimintakyky ja sen arviointi asiakaslähtöisessä tavoitteellisessa kotihoidossa.

Pirjo Tiikkainen & Kristiina Juntunen, Kukoistava kotihoito. Kotihoidon työntekijöiden itsearvioitu osaaminen.

 

Hankkeeseen liittyvät opinnäytetyöt

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tulossa:

  • Koikkalainen, I., Kraneis, S. (julkaistaan v. 2018). ”Ajan kanssa reenaamalla” Asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän käsityksiä tehostetusta kotikuntoutuksesta
  • Nieminen, M. (julkaistaan v. 2018). Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kotihoidon henkilöstön työyhteisöosaaminen.
  • Väätänen, S. (julkaistaan v. 2018). Kotihoidon sairaanhoitajien ja lähihoitajien itsearvioitu lääkehoidon osaaminen.

 

Osaamisen kehittäminen Keski-Suomessa:

  • Kotihoidon henkilöstön osaamiskartoitus
  • Palveluohjauksen osaamiskartoitus
  • Kuntoutushenkilöstön osaamiskartoitus
  • Kotihoidon henkilöstökysely

 

Keski-Suomen Kukoistava kotihoito hankesuunnitelma

 

Materiaalia kuntien kehittämistyöhön

  • Juurruttamissuunnitelma pohja
  • Tarvepohjaisen toimintamallin käsikirja

 

  • Kukoistava kotihoito -hanke