Kukoistava kotihoito

Kukoistava kotihoito -hanke päättyi 31.10.2018

Kukoistava kotihoito -hanke kuului I&O -kärkihankkeisiin, joiden tavoitteena oli muun muassa kehittää ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeen toimeenpanon läpileikkaavina teemoina ovat iäkkäiden osallisuuden lisääminen, digitalisaation potentiaalin hyödyntäminen, tiedolla johtaminen sekä poikkihallinnollinen yhdessä tekeminen. Kärkihankkeen toteuttamiseen oli käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

Lue lisää: http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Keski-Suomen Kukoistava kotihoito -hanke

Kukoistava kotihoito -hankkeen toteutuksessa olivat mukana kaikki Keski-Suomen kunnalliset kotihoidon organisaatiot sekä Med Group Oy, Jämsän Terveys Oy, Lääkehoidon Turva, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Keski-Suomen muistiyhdistys ry.

Hankkeen päätavoitteena oli varmistaa, että Keski-Suomen maakunnan kaikissa kunnissa on asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito, joka toimii 24/7.

Päätavoite jaettiin kahteen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen:

  1. Kotona pärjäämistä tukevat palvelut ovat yhdenvertaiset, vaikuttavat, asiakaslähtöiset ja laadukkaat
  2. Toimiva kustannustehokas palvelutuotanto: resurssit kohdentuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja prosessit ovat sujuvia

Kehittämisosa-alueet olivat:

  1. Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen (kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala)
  2. Kuntoutus ja ennaltaehkäisy (kehittämiskoordinaattori Eija Janhunen)
  3. Hoitoketjut ja akuuttitilanteet (kehittämiskoordinaattorit Suvi Manninen ja Heidi Taskinen)
  4. Tarvepohjainen toimintamalli (hankepäällikkö Eeva-Liisa Tammi)

 

Kukoistava kotihoito -hankkeen julkaisut ja materiaalit.