Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukena

Lapset puheeksi-toimintamalli on lapsikeskeinen ja ennaltaehkäisevä toimintamalli, jonka avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa. LP -työskentelyssä tarkoituksena on tukea lapsen hyvää, toimivaa arkea ja ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä. Työskentelyn konkreettinen päämäärä on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Menetelmää voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi tai silloin, kun perheellä on muutoksia ja kohdennettua tuen tarvetta.

Lapset puheeksi-toimintamalliin kuuluu LP-keskustelu ja neuvonpito. Menetelmä on valtakunnallisesti valittu levitettäväksi työmenetelmäksi ja sen vaikutta

Lapset puheeksi-toimintamalli käytössä useissa Keski-Suomen kunnissa

Lapset puheeksi-toimintamalli on käytössä Keski-Suomessa laajasti universaaleissa, kaikille lapsille kuuluvissa palveluissa Saarikan ja Wiitaunionin alueen kunnissa. Äänekosken kaupunki on kouluttamassa laajan joukon lapsiperhetoimijoita LP-toimintamalliin. Myös Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa sekä Seututerveyskeskuksen alueella LP-malli on käytössä.

Keski-Suomeen on nimetty Lapset puheeksi-ohjausryhmä, joka tukee ja koordinoi LP-mallin levittämistä, koulutuksia, arviointi sekä tilastointia.

 

Sivuja täydennetään lähiaikoina….