Yhteistoiminta

Henkilöstöä tulevalle maakunnalle luovuttavilla organisaatioilla on vastuu yhteistoiminnasta ja sen toteuttamisesta. Jokaisella organisaatiolla on siten vastuu siitä, että uudistusta käsitellään säännöllisesti yhteistoiminnassa. Tämä tarkoittaa uudistuksen käsittelyä organisaatioiden omissa yhteistoimintaelimissä sekä suoraan henkilöstön kanssa.

Yhteistoiminnassa on käsiteltävä henkilöstön tai heitä edustavien pääluottamusmiesten kanssa yhteistoimintalakien mukaiset asiat. Huomioitavaa on, että henkilöstöä koskevat asiat on käsiteltävä yhteistoiminnassa aina ennen päätöksentekoa. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset toiminnassa, työn organisoinnissa, palvelutoiminnassa tai palvelurakenteessa.

Vastuu yhteistoiminnasta säilyy luovuttavilla organisaatioilla aina henkilöstösiirtojen toteutukseen asti, vaikka uudistukselle on luotu ennakoiva yhteistoimintaelin. Tukimateriaalia esimiehille yhteistoiminnan toteuttamiseksi on koottu erilliselle ohjesivulle >>

Ennakoiva yhteistoimintaelin

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä henkilöstön näkökulmasta tukee uudistustyölle asetettu ennakoiva yhteistoimintaelin.

Ennakoiva yhteistoiminta tarkoittaa muutoksen ja sen vaikutusten käsittelyä ennen päätöksentekoa henkilöstön näkökulmasta. Yhteistoimintaelimen kokouksiin osallistuvat henkilöstöjärjestöjen edustajat sekä valmistelun virkamiesjohto.

Työnantajan edustajina yhteistoimintaelimessä toimivat muutosjohtaja Tapani Mattila (ryhmän puheenjohtaja) sekä uudistuksen henkilöstöasioiden valmistelusta vastaava henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä Jyväskylän kaupungilta sekä henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Lisäksi jokaisen palvelukokonaisuuden valmistelijat osallistuvat kokouksiin, kun käsitellään ko. asiakokonaisuuden suunnitelmia sekä niiden vaikutuksia henkilöstöön.

Yhteistoimintaelimellä ei ole vielä virallista asemaa, sillä väliaikaishallinto Keski-Suomeen perustetaan voimaanpanolain mukaisesti kesäkuussa 2018. Väliaikaishallinnon myötä nimetään maakunnan virallinen yhteistoimintaelin.

 

Varsinainen jäsen Järjestö Varajäsen  
Kirsi Hartikainen JHL Hannu Tuderus
Sari Puikkonen SuPer Merja Pöyhönen
Ulla Sinikka Sihvonen Jyty Ulla Pietiläinen-Söderholm
Anne Puronaho Tehy Jaana Pollari
Eila Heiskanen Juko/Lääkärisopimus Pertti Särkkä
Anu Halonen Juko/KVTES Marko Tiainen
Asiantuntijat
Marja-Leena Hannula Pardia Kari Komi Juko
Asko Juuti Työsuojeluvaltuutettu Sami Haapakoski
Kari Komi työsuojeluvaltuutettu Marja Pakkanen
Johtoryhmän henkilöstön edustajat
Heljä Siitari Juko
Kaija Haapsalo KoHo
Harri Niemi pääluottamusmies, JAU

 

Kokoukset ja kokousmuistiot

To 26.10.2017 olleen kokouksen muistio (pdf-tiedosto) >>
19.12.2017 olleen kokouksen muistio (pdf-tiedosto) >>
Ke 24.1.2018 olleen kokouksen muistio (pdf-tiedosto) >>
Ti 21.2.2018 olleen kokouksen muistio (pdf-tiedosto) >>
Ti 24.4.2018 olleen kokouksen muistio (pdf-tiedosto) >>
Ke 22.8.2018 olleen kokouksen muistio (pdf-tiedosto) >>

Seuraavat kokoukset

29.10.2018 klo 13.30-15.30
14.12.2018 klo 14.00-16.00