Yhteistoiminta

Uudistuksen ennakoiva yhteistoimintaelin on päättänyt toimintansa

Uudistuksen ennakoiva yhteistoimintaelin on päättänyt toimintansa maan hallituksen ilmoitettua 8.3.2019 lakivalmistelun kaatumisesta ja hallituksen erosta. Tälle sivuille on arkistoitu ennakoivan yhteistoimintaelimen kokousmuistiot sekä jäsenten yhteystiedot.

Yhteistoiminnan periaatteet valmistelun aikana

Vastuu yhteistoiminnasta ja sen toteuttamisesta oli uudistustyön aikana henkilöstöään maakunnalle siirtävillä työnantajilla. Jokaisella organisaatiolla oli siten vastuu siitä, että uudistusta käsiteltiin säännöllisesti yhteistoiminnassa. Yhteistoiminta tarkoitti uudistuksen käsittelyä organisaatioiden omissa yhteistoimintaelimissä sekä oman henkilöstönsä kanssa.

Yhteistoiminnassa oli käsiteltävä yhteistoimintalakien mukaiset asiat aina ennen päätöksentekoa. Käsiteltäviä asioita olisivat olleet esimerkiksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset toiminnassa, työn organisoinnissa, palvelutoiminnassa tai palvelurakenteessa.

Vastuu yhteistoiminnasta olisi säilynyt luovuttavilla organisaatioilla aina henkilöstösiirtojen toteutukseen asti, vaikka uudistukselle luotiin jo valmistelun alussa ennakoiva yhteistoimintaelin. Tukimateriaalia esimiehille yhteistoiminnan toteuttamiseksi koottiin erilliselle ohjesivulle >>

Ennakoiva yhteistoimintaelin toi valmisteluun henkilöstön näkökulmaa

Henkilöstönäkökulmaa Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyölle toi maakuntahallituksen asettama ennakoiva yhteistoimintaelin.

Ennakoiva yhteistoimintaelin käsitteli  muutokseen liittyviä asioita ja niiden vaikutuksia henkilöstön asemaan ennen maakuntahallituksen varsinaista päätöksentekoa. Yhteistoimintaelimen kokouksiin osallistuivat henkilöstöjärjestöjen edustajat sekä valmistelun virkamiesjohto.

Työnantajan edustajina yhteistoimintaelimessä toimi muutosjohtaja Tapani Mattila (ryhmän puheenjohtaja) sekä uudistuksen henkilöstöasioiden valmistelusta vastannut henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä Jyväskylän kaupungilta sekä henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Lisäksi jokaisen palvelukokonaisuuden valmistelija osallistui kokouksiin aina, kun käsiteltiin kyseisen asiakokonaisuuden suunnitelmia sekä niiden vaikutuksia henkilöstöön.

Yhteistoimintaelimellä ei ole valmistelun aikana virallista asemaa. Virallisen aseman se olisi saanut vasta lakien tultua voimaan.

Ennakoivan yhteistoimintaelimen jäsenet uudistustyön aikana (vapautettu tehtävästä lakivalmistelun kaaduttua keväällä 2019):

Varsinainen jäsen Järjestö Varajäsen  
Kirsi Hartikainen JHL Hannu Tuderus
Sari Puikkonen SuPer Merja Pöyhönen
Ulla Sinikka Sihvonen Jyty Ulla Pietiläinen-Söderholm
Anne Puronaho Tehy Jaana Pollari
Eila Heiskanen Juko/Lääkärisopimus Pertti Särkkä
Anu Halonen Juko/KVTES Marko Tiainen
Asiantuntijat
Marja-Leena Hannula Pardia Kari Komi Juko
Asko Juuti Työsuojeluvaltuutettu Sami Haapakoski
Kari Komi työsuojeluvaltuutettu Marja Pakkanen
Johtoryhmän henkilöstön edustajat
Heljä Siitari Juko
Kaija Haapsalo KoHo
Harri Niemi pääluottamusmies, JAU

Kokoukset ja kokousmuistiot valmistelun ajalta