Tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Tutkimus, koulutus ja kehittäminen -työryhmä

Tehtäväksiannon lainsäädännön perustana on sote-järjestämislaki, jonka mukaan:
• Maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi maakunta koordinoi ja ohjaa tuottajatasolla tapahtuvaa, integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Maakunta osallistuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen sekä toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamistarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä on tehtävä yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Kaikkien maakunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja tuottavien yhtiöiden ja yhteisöjen on osallistuttava palvelujen kehittämiseen maakunnan määrittelemällä tavalla (§36).
• Yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa on sovittava maakuntien yhteistyöstä ja työnjaosta koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa (§16).

Tehtäväksiannon toisena perustana on uuden maakunnan johtamisen tuki:
• Maakunnan ja sen palveluiden tuottajien tutkimus, koulutus, kehittäminen ja tulevaisuuden ennakointi
• Perustana maakunnan innovaatiotyö
• Yhdyspintaa kaikkien muiden asiantuntijaryhmien kanssa, etenkin sote-palvelutuotannon kanssa
• Yhteensovitus sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen lin-jauksiin Pohjois-Savon yhteistoiminta-alueella

Työryhmä:
Pj. Päivi Hamarus, Keski-Suomen ELY-keskus
Vpj. Tiina Ahonen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Työryhmän jäsenet:
1.  Tutkimus: Vesa Kataja (KSSHP, KeHO), Jani Lehto (VTT), Kati Närhi (Jyu), Timo Taskinen (Jyu).
2.  Kehittäminen ja koulutus: Hannu Ikonen (Jamk), Seija Kiiskilä (Futures Garden), Tommi Kärkkäinen (Jyu), Pirjo Mustonen (KSSHP), Matti Rautiainen (Jyu), Marja Pudas (Keski-Suomen ELY-keskus), Kari Pirinen (Keski-Suomen liitto).
3.  Innovaatiot: Juha Hautanen (Jamk), Sanna-Mari Hynninen (Keski-Suomen Yrittäjät ry), Jouni Hynynen (Keski-Suomen ELY-keskus), Juhani Paavilainen (KSSHP).
4. Ennakointi: Raili Haaki (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry, KeHO), Raija Kolehmainen (Äänekosken kaupunki), Pertti Malkki (JAMK, KeHO), Anu Tokila (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä), Jaakko Routavaara (TE-toimisto), Marja Heikkilä (KOSKEn edustaja).

Kuntien edustajat:
Työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen, Jämsän kaupunki
Kulttuuritoimenjohtaja Jorma Rihto, Viitasaaren kaupunki
Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, Seututerveyskeskus

Lisäksi ryhmään valitaan henkilöstön edustajat.

Kokousmateriaali

Kokous 1.6.2017
Muistio
Liite: Yhteisen työskentelyn koonti

Kokous 8.5.2017
Muistio
Liitteet:
Tilannekatsaus & Väliaikaishallinto
Tiedolla johtaminen
Yhteistyöalue sote

Ryhmän 2. väliraportti:
Väliraportti2_Tutkimus,koulutus, kehittäminen

Kokous 10.3.2017
Muistio
Elinvoimaa monialaisista maakunnista

Kokous 21.2.2017
Muistio
Katso myös ryhmän videotiedote tästä kokouksesta

Väliraportti:
Tutkimus, koulutus, kehittäminen väliraportti

Kokous 12.1.2017
Muistio
Liite: työpaja-aineisto

Kokous 21.12.2016
Muistio
Liite: Ryhmätyöt

Lisätiedot:
Päivi Hamarus, Keski-Suomen ELY-keskus, paivi.hamarus(at)ELY-keskus.fi