Maakunnan palvelulaitos

Palvelulaitokseen tulevien sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijatyöryhmä

Palvelulaitokseen tulevien sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijaryhmä käy läpi sitä, millaisia palveluita eri asiakasryhmät Keski-Suomessa tulevaisuudessa tarvitsevat.

Työryhmä käy valmistelun aikana läpi mm. nykyisiä perhepalveluita (esim. äitiyshuolto ja synnytykset, lasten somaattinen erikoissairaanhoito, lasten psykiatria, nuorisopsykiatria, lastensuojelu, vammaispalvelut jne.) sekä ikäihmisten palveluita (mm. vanhuspalvelukeskus, kotihoidon palvelut, kuntoutusyksiköt ja monimuotoiset asumispalvelut). Sairaanhoitopalveluiden osalta pohditaan mm. aikuisten mielenterveysasiakkaiden sekä erilaisten riippuvuuksien hoitoa. Lisäksi käydään läpi hammas- ja suusairauksien hoitoa, sairaalapalveluita, vuodeosastopalveluita, päivystyspalveluita, toimenpide- ja leikkaustoimintaa, kotisairaalatoimintaa sekä kuntoutuspalveluita. Selvitettäviä tukipalveluita ovat mm. callcenter -keskus, hoitotarvikejakelu, infektioiden torjunta, laboratoriopalvelut jne.

Valmistelutyössä keskeistä on laatia kaikille edellä mainituille palveluille valmistelutyön aikana asiakaslähtöiset kriteerit, joihin tuleva palvelutuotanto sitoutuu kaikilla tasoilla. Erityistä huomiota valmistelutyössä kiinnitetään vaativan erikoissairaanhoidon hallintaan, vanhusten hoitoon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykyistä tehokkaampaan tuottamiseen sekä vahvaan perusterveydenhuoltoon.

Ryhmän jäsenet:

 • Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja, työryhmän puheenjohtaja
 • Marja Laurila, Viitasaaren vanhuspalvelujohtaja
 • Sirpa Hyytiäinen, Luhangan perusturvajohtaja
 • Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Sirkka Keikkala, terveyskeskussairaaloiden palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Päivi Kalilainen, perheiden ennalta ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Ulla Kuittu, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Anne Ikonen, Petäjäveden perusturvajohtaja
 • Kaija Heikura, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja
 • Vesa Kataja, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri
 • Ari Solonen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tukipalvelukoordinaattori
 • Asko Rytkönen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö
 • Päivi Ylä-Kolu, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja
 • Outi Markkanen, Äänekosken sosiaalityön johtaja
 • Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja ja sote-vastuuvamistelija, Jyväskylän kaupunki
 • Kunta-alan henkilöstöjärjestöjen edustajat (3) sekä varahenkilöt

Työvaliokunnan päätöksen mukaisesti asiantuntijatyöryhmä voi itsenäisesti täydentää kokoonpanoaan mm. alueellisen ja palveluiden edustettavuuden varmistamiseksi. Asiantuntijatyöryhmät voivat myös nimetä asiakohtaisia alatyöryhmiä, joihin pyydetään tarvittaessa eri asiantuntijatahojen, kuten kuntien, kuntayhtymien, yritysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen keskeisiä edustajia.

Kokousmateriaali

Kokous 30.5.2017
Muistio
Liitteet:
Sairaala Novan toimintamallin ja prosessin integroiminen liikelaitoksen
Väliaikaishallinto Keski-Suomessa

Kokous 16.5.2017
Muistio
Liitteet:
Aroheinä: yhteistoiminta tksairaala
Heikkilä: Uuden sote-rakenteen luonnostelua

Kokous 11.4.2017
Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva maakunnallinen palvelulaitos työryhmä käsitteli viime kokouksessaan tuotannollisia tukipalveluita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä aikuissosiaalityötä.

Tuotannolliset tukipalvelut työryhmän pj. Ari Solonen painotti, että tuotannollisilla tukipalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä palveluita, jotka liittyvät kiinteästi potilaan hoitoon. Tähän kuuluvat mm. lääkehoito, apuvälineet, turvallisuuteen liittyvät asiat, puhtauspalvelut, ruokahuolto jne. Solonen kertoi, että työryhmän tehtävänä on selvittää, millä tavoin eri tuotannolliset tukipalvelut on maakunnassa toteutettu ja millä tavoin hoito, hoiva ja tuki voidaan mallintaa maakunnassa myös tukipalveluiden osalta tasalaatuisiksi.

Kokouksessa esiteltiin myös, miten noin kolme viikkoa sitten käynnistynyt mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä aikuissosiaalityötä pohtinut työryhmä oli saanut työnsä käyntiin. Työryhmän vastuuvalmistelija Leena Kaisa Härkönen piti kokouksessa lyhyen alustuksen teemoista ja siitä, miten heidän ryhmän suunnittelutyö oli käynnistynyt.

Työryhmä oli annetun ohjeistuksen mukaan aloittanut työskentelyn viiden eri asiakokonaisuuden osalta. Asiakokonaisuudet olivat: asiakasryhmät/ongelmateemat, sidosryhmät ja raja-/yhdyspinnat, palvelulupaus, lähtötilanteen kartoituksessa käytettävät tilastot ja toimintaa ohjaavat lait.

Härkönen kertoi, että seuraavaksi ryhmä tulee työstämään alustavia palvelulupauksia eri asiakasryhmille (työ on jo alustavasti aloitettu). Työn alle tulevat myös mm. nykyisten raja- ja yhdyspintojen tunnistaminen eli keiden kaikkien kanssa näiden aihealueiden kanssa työskentelevät tekevät yhteistyötä ja samalla pohdinnassa on myös, mitä kaikkea tietoa valmisteluryhmällä tulee olla, jotta he voivat seuraavassa vaiheessa ratkoa mm. mitkä ovat etä- lähi tai keskitettyjä palveluita.

Muistio
Liitteet:
tuotannolliset tukipalvelut, Ari Solonen
maakunnan kuva, AR
liitemateriaali, L-K Härkönen

Kokous 17.3.2017
Muistio
Liitteet:
I&O muutosagentit, Koivisto
Kukoistava kotihoito, Hakala
LAPE esittely, Janhunen
Yhtiöittämisen avainkysymyksiä, Voutilainen

Kokous 24.2.2017
Muistio