Sote-palveluiden järjestäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä käsittelevä asiantuntijaryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen -asiantuntijaryhmä valmistelee myöhempään poliittiseen päätöksentekoon ehdotuksen Keski-Suomen maakunnan palvelustrategiasta sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta sekä laatii palveluiden palvelulupauksen. Lisäksi ryhmä valmistelee ehdotuksen järjestämisorganisaatiosta ja sen vaatimista resursseista.

Laadittavassa strategiassa tehdään ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden visiosta, tehtävistä, ja työtä ohjaavista arvoista. Työ perustuu toimintaympäristön, väestön, talouden ja nykyisten palveluiden analysointiin. Analyysin pohjalta laaditaan tavoitteet ja linjaukset palveluiden järjestämiselle sekä tuotannon järjestelyille. Samalla huomioidaan mm. se, miten asukkaat voivat jatkossa vaikuttaa palveluihin ja osallistua niiden kehittämiseen.

Palveluiden järjestämisen osalta keskitytään siihen, millaisia palveluita tulevaisuudessa keskisuomalaisille asukkaille järjestetään. Käytännön työtä ohjaamaan tehdään ehdotukset maakunnan yhtenäisistä palveluiden myöntämiskriteereistä, asiakasmaksuista ja toimintaohjeista.

Työryhmän jäsenet:

 • Mikael Palola, Saarikan liikelaitosjohtaja, työryhmän puheenjohtaja
 • Simo Oksanen, Muuramen palvelujohtaja
 • Tuula Liehu, Jämsän sosiaali- ja terveysjohtaja
 • Raija Kolehmainen, Äänekosken perusturvajohtaja
 • Tiina Koponen,  Hankasalmen perusturvapalveluiden palvelujohtaja
 • Kirsi Alonen-Kinnunen, Kinnulan sosiaalijohtaja
 • Päivi Hakulinen, Joutsan peruspalvelujohtaja
 • Jouko Nykänen, Uuraisten peruspalvelujohtaja
 • Eira Ohvo, Konneveden sosiaalijohtaja
 • Riitta Vanhanen, Keuruun perusturvajohtaja
 • Anu Pihl, Toivakan perusturvajohtaja
 • Keijo Lukkarinen, Äänekosken apulaisylilääkäri
 • Sakari Ritala, Saarikan ylilääkäri
 • Vesa Kataja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri
 • Satu Auvinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntoutuksen ylilääkäri
 • Asko Rytkönen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö
 • Ulla Kuittu, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja ja Keski-Suomen sote-vastuuvamistelija, Jyväskylän kaupunki
 • Oskari Kivelä, JUKO/Talentia jäsen, Äänekoski
 • Mika Kiviaho, JUKO/Lääkäril. varajäsen, Äänekoski
 • Kati Jetsu, Koho/ Tehy jäsen, KSSHP
 • Sari Harjulampi, Koho/Super varajäsen, Äänekoski
 • Kirsi Hartikainen, KU/ JHL jäsen, Saarikka
 • Ulla Pietiläinen-Söderholm, KU/Jyty varajäsen, Jyväskylä
 • Päivi Jokiranta, Ylilääkäri, SeutuTK
 • Johanna Tuukkanen, Ylilääkäri, KSSHP
 • Hanna Hämäläinen, Muutosagentti, Lape-hanke
 • Jari Ketola, Järjestöjen edustaja, Pesäpuu ry
 • Raimo Jokisalo, Aluehallintoylilääkäri, LSSAVI
 • Tuija Ijäs, Tiedottaja, Jyväskylän kaupunki
 • Tuula Säynätmäki, Johtaja, Te-toimisto
 • Leena Kauhanen, Palvelujohtaja, Te-toimisto
 • Pirjo Peräaho, Projektipäällikkö, Keski-Suomen liitto
 • Anna-Mari Hakala, Kehittämiskoordinaattori, Kukoistava kotihoito
 • Eija Janhunen, Kehittämiskoordinaattori, Kukoistava kotihoito
 • Marja Heikkilä, Johtaja,  Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske

Työvaliokunnan päätöksen mukaisesti asiantuntijatyöryhmä voi itsenäisesti täydentää kokoonpanoaan mm. alueellisen ja palveluiden edustettavuuden varmistamiseksi. Asiantuntijatyöryhmät voivat myös nimetä asiakohtaisia alatyöryhmiä, joihin pyydetään tarvittaessa eri asiantuntijatahojen, kuten kuntien, kuntayhtymien, yritysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen keskeisiä edustajia.

Lue myös: Mitä sote-uudistus merkitsee minulle (pdf)

Työryhmän kokousmateriaali

Sote-jarjestamisryhmantyöpajan2017-05-04_muistio

Sote-järjestämisryhmän työpajan 2017-04-06 agenda

Työpajan 2017-03-23 Muistio

Työpajan 9.3.2017 muistio

Työpajan 9.2.2017 muistio

Työpajan 19.1.2017 muistio