Esivalmistelun loppuraportit

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen loppuraportit 2017

Asiantuntijatyöryhmät ovat koonneet raportteihinsa keskeisimpiä havaintoja nykytilanteesta ja ehdotuksia tulevalle työlle. Raportit on julkaistu kesäkuussa 2017 ja sisältävät ensimmäiset ehdotukset siitä, miten maakunnan palvelut voitaisiin tulevaisuudessa organisoida Keski-Suomessa. Huomioitava on, että ehdotukset on tehty sen lainsäädännön pohjalta, joka oli tiedossa keväällä 2017.

Varsinaiset loppuraportit keväältä 2019 ovat luettavissa täällä >>

Sosiaali- ja tervsypalvelut Maakuntapalvelut
KS sote loppuraportti

Liite 1. Nykytilan sote-indikaattorit Keski-Suomessa
Liite 2. Sotekeskuksen analyysi
Liite 3. Palvelustrategia ja palvelupaus
Liite 4. Palvelukuvaukset
Liite 5. Tuottajat
Liite 6. Tekoäly terveydenhuollossa
Liite 7. Päivystys ja ensihoito
Liite 8. Osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden koordinointi
Liite 9. Lääkinnällinen kuntoutus
Liite 10. Tuotannolliset tukipalvelut
Liite 11. Asiantuntijalausunto 1 VAVATR
Liite 12. Asiantuntijalausunto 2 VAVATR
Liite 13. Asiantuntijalausunto 3 VAVATR
Liite 14. Läheisväkivallan osaamiskeskus

Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu
–  Rahoituspalvelut
–  Strategisen kehittämisen ja suunnittelun kokonaisuus

Kasvupalvelut

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne
–  Maankäyttö ja ympäristö
–  Liikennejärjestelmäsuunnittelu
–  Tienpito
–  Valtion lupa- ja valvontavirasto ympäristö

Maaseutu yhteenveto
–  Maaseudun kehittäminen