Asiantuntijatyöryhmät

Sote- ja maakuntauudistuksen asiantuntijatyöryhmät

Keski-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun käytännön työ tehdään asiantuntijatyöryhmissä.
Työryhmien tehtävä on suunnitella, miten uuteen maakuntaan muodostetaan uudet asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja miten järjestämis- ja tuottamisvastuu eriytetään toisistaan. Työryhmät työskentelevät vuorovaikutteisesti hyödyntäen mm. asiakas- ja henkilöstöraateja.
Työryhmät on koottu asiantuntijuuden perusteella, mutta myös maakunnalliseen edustavuuteen on pyritty. Henkilöstöjärjestöillä on työryhmissä oma edustuksensa. Alatyöryhmiä voidaan perustaa myöhemmin tarpeen mukaan. Asiantuntijatyöryhmiltä odotetaan ensimmäisiä väliraportteja tammikuussa 2017.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta johtaa sote-työvaliokunta. Sen alaisuudessa toimii palvelutuotantotyöryhmä. Palvelutuotantotyöryhmän alaisuudessa toimii  kolme asiantuntijatyöryhmää.

 • Sote-uudistuksen asiantuntijatyöryhmät (3 ryhmää):
  – Järjestäminen
  – Maakunnan palvelulaitos
  – Valinnanvapauden piiriin kuuluva palveluntuotanto
 • Maakuntauudistuksen asiantuntijatyöryhmät (5 ryhmää):
  – Aluekehitys ja strateginen suunnittelu
  – Kasvupalvelut
  – Alueidenkäyttö, luonnonvarat ja liikenne
  – Maaseutu
  – Turvallisuus ja varautuminen
  Lisäksi osalla työryhmistä on alatyöryhmiä/teemaryhmiä.
 • Yhteiset asiantuntijatyöryhmät (4 ryhmää)
  – henkilöstö
  – ICT
  – talous, kiinteistö ja tukipalvelut sekä
  – tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Asiantuntijatyöryhmien tehtävät
•Yhteen sovittaa laissa määrätyt tehtävät uudeksi palvelukokonaisuudeksi asiantuntijatyöryhmän tehtäväalueelta
•Tarkastelunäkökulmina: asiakas, henkilöstö, talous ja vaikuttavuus
•Määritellä palveluprosessit asiakaslähtöisesti
•Huomioida palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmat
•Tehdä työsuunnitelma, jonka pohjana on yhteinen valmistelun aikataulu
•Organisaatiorakenteen tai johtamisjärjestelmän pohtimista ei tehdä tässä vaiheessa
•Asiantuntijatyöryhmien/palvelukokonaisuuksien rajapintoja tarkastellaan valmistelun edetessä ja työryhmien sisältökokonaisuutta voidaan tarvittaessa muuttaa.

Viestintäohjeistus työryhmille