Tulevaisuuden sote-keskus

Hyvä asiakaskokemus takaa menestyksen kilpailussa!

Keski-Suomen julkiset terveysasemat lähtevät valmistautumaan laajassa yhteisrintamassa valinnanvapauden tuomaan kilpailutilanteeseen. Tulevaisuuden sote-keskus -valmennusten avulla tunnistetaan maakunnan julkisten palveluiden vahvuuksia ja kehitetään yhteisiä asiakaslähtöisiä palvelumalleja muuttuvaan markkinatilanteeseen vastaamiseksi.

Valinnanvapauden tuoma kilpailutilanne haastaa julkista toimijaa, mutta lähtötilanne Keski-Suomessa on hyvä. Parhaillaan käynnissä olevat terveysasemien valinnanvapauskokeilut osoittavat, että merkittävin syy vaihtaa omaa terveysasemaansa on mm. lääkärille tai hoitajalle pääsy, terveysaseman sijainti tai palvelun hyvä laatu.

Keväällä toteutettu laaja asukaskysely osoittaa, että Keski-Suomessa 77 % asukkaista on erittäin tyytyväisiä julkisilla terveysasemilla saamaansa palveluun. Noin 14 % on kuitenkin tyytymättömiä. Kehittämistyössä tuleekin keskittyä siihen, miten asiakkaat pidetään tyytyväisinä ja miten voidaan kehittää omaa toimintaa, jotta tyytymättömien osuus vähenee.

Vahvistetaan vahvuuksia ja kehitetään heikkouksia!

Asiakastyytyväisyyskyselyt osoittavat, että julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat paljon mainettaan parempia. Julkisen toimijan tulee jatkossa kertoa avoimemmin laadukkaista palveluista ja yksiköissä tehtävästä jatkuvasta kehittämistyöstä.

Nykyiset ongelmat tulee tiedostaa ja ratkaisuja laatiessa  tunnistaa asukkaiden tarpeet ja odotukset palveluita kohtaan. Esimerkiksi digipalveluita odotetaan yhä enemmän ja niitä tulee kehittää yhteistyöllä.

Koulutuksessa nyt mukana viisi keskisuomalaista terveysasemaa

Koulutuksessa on ensimmäisessä vaiheessa mukana viisi terveysasemaa eri puolilta Keski-Suomea. Mukana on Viitasaaren, Saarijärven, Laukaan, Äänekosken ja Jyväskylän Kyllön terveysaseman avoterveydenhuollon henkilöstö sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

Valmennuksissa käydään läpi liiketoiminnan pelisääntöjä, markkinaehtoisuutta ja ennen kaikkea asiakaslähtöisten palveluiden ja hyvän asiakaskokemuksen merkitystä palveluiden kehittämisessä. Valmennusten lopputuloksena muodostetaan palvelumalleja, joita lähdetään laajentamaan tulevaisuudessa kaikkien maakunnan omien julkisten terveysasemien (eli myöhempien sote-keskusten käyttöön).

Valmennuskokonaisuus jatkuu helmikuun loppuun asti. Maakunnan valmistelun edetessä valmennus laajenee seuraaville Keski-Suomen julkisille terveysasemille ja muihin valinnanvapauden piirissä oleviin palveluihin.

Valmennukset toteutetaan Sitran myöntämän rahoituksen tuella

Valmennuskokonaisuus on osa Sitran rahoittamaa Huomisen terveyskeskus (HTK) -valmennusliigaa.  Valmennusta toteutetaan Hämeen, Lapin, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella. Valmennusliigan tavoitteena on lisätä julkisten terveysasemien kilpailukykyä ja asiakaslähtöistä toimintaa.

Lue lisää Sitran sivuilta >>

Lisätietoja Keski-Suomen valmennuksista:

Keski-Suomi 2021 -palvelutuotannon vastuuvalmistelija Kati Kallimo, p. 050 442 2302
Tulevaisuuden sote-keskus -valmennusten projektipäällikkö Paula Pyhälä-Liljeström, p. 014 269 5906