Tagi henkilöstö

0

Blogi: Tulevaisuuden kuvan muodostaminen vaati paljon puhetta, puhetta ja puhetta

– Valmistelijan viikko täyttyy puhumisesta ja tunteista Kuluva viikkoni alkoi valinnanvapauskokeilun rekrytointihaastattelulla. Avoinna oleva pesti koski talouden ja tiedontuottamisen asiantuntijuutta. Juttelimme hakijan kiinnostuksesta kokeiluun, ja jutellessamme palautin itsellenikin mieleen kokeilun menneitä vaiheita. Kokeilun avulla...

0

Blogi: Uudistuksessa mukana olevia työyhteisöjä kuunnellaan parhaillaan

Ilmassa on epävarmuutta, kaipuuta konkretiaan, toiveikkuutta, rakentavaa asennetta ja tahtoa tehdä yhdessä! Keski-Suomen maakunnan kaikkia uudistuksen pyörteissä olevia työyhteisöjä on kannustettu käymään esimiehen johdolla työyhteisön yhteinen muutoskeskustelu. Keskustelusta esimies kirjaa päällimmäiset ajatukset digitaaliselle REAL-...

0

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen vuoden viimeinen uutiskirje on muhkea lukupaketti

Keski-Suomen maakuntauudistuksen henkilöstölle suunnattu vuoden viimeinen uutiskirje on ilmestynyt. Uutiskirjeessä on asiaa mm. maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta, järjestämissuunnitelmasta sekä valinnanvapauden valmistelusta. Uutiskirjeen tehtävänä on tarjota ajankohtaista tietoa valmistelussa. Esimiesten toivotaan jakavan uutiskirjettä laajasti omissa työyksiköissään. Uutiskirje...

0

Keski-Suomen kuntien toivotaan hakeutuvan yhdessä valinnanvapauspilottiin

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua koordinoiva johtoryhmä kannusti Keski-Suomen kuntia hakeutumaan yhteiseen pilottiin sosiaali- ja terveyskeskuksen (sote-keskuksen) palvelukokonaisuudella. Mikäli Keski-Suomi pääsisi mukaan valinnanvapauspilottiin, maakunnassa siirryttäisiin sote-keskuksen palveluiden osalta valinnanvapauslain mukaiseen toimintamalliin jo kesällä 2018....