Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevassa maakunnassa

Tänä päivänä kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Tammikuussa 2020 vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy Keski-Suomen maakunnalle.

Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita ovat mm. avosairaanhoidon palvelut, eli lääkäri- ja hoitajapalvelut terveysasemilla. Julkisia palveluita ovat myös esimerkiksi sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, äitiys- ja lastenneuvola, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, vanhusten asumispalvelut, kotihoito, kuljetuspalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto.

Miksi sote-uudistusta tarvitaan?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen taustalla on tarve yhdenmukaistaa eri alueiden asukkaiden palvelut ja varmistaa, että jokainen maakuntamme asukkaista saa hyvää ja itselleen tarpeenmukaista palvelua.

Keski-Suomenkin väestö ikääntyy. Onkin tärkeää löytää palveluita, jotka ovat yksilöllisiä ja tukevat jokaisen asukkaamme pärjäämistä omassa arjessaan. Uudenlaiset toimintatavat tuovat myös monipuolisuutta nykyisiin palvelumalleihin – asiakkaan parhaaksi.

Palveluiden yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että ”kaikkea kaikille” -ajattelusta luovutaan ja suunnitellaan palvelut yhä yksilöllisemmin. Keski-Suomen valmistelussa halutaankin selvittää, mitä juuri Sinä tarvitset hyvinvointisi tukemiseen? Hahmottelemalla palvelut uudella tavalla, voimme kohdentaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten työpanosta nykyistä tasaisemmin eri palveluihin. Uudet mallit sujuvoittavat palveluita ja tekevät hoitopoluista sujuvia. Näin jonot saadaan haltuun ja odotusaikasi palveluihin lyhenee.

Kaikki ei suinkaan palveluissa muutu. Hädän tullen soitetaan 112 tai mennään Keski-Suomen keskussairaalan päivystykseen. Uudistuksen myötä voit kuitenkin valita nykyistä laajemmin, kenen haluat tuottavan sinun sosiaali- ja terveyspalvelusi.

Valinnanvapaus

Osana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyötä valmistellaan myös valinnanvapauslainsäädäntöä. Hallitus antaa esityksen valinnanvapauslaiksi maaliskuussa 2018. Mikäli laki hyväksytään, jokainen Keski-Suomen asukas voi jatkossa valita nykyistä laajemmin, mistä hankkii omat sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Tarkoituksena on, että julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossa tarjota julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Asiakas voi valita nykyistä monipuolisemmin omaan tilanteeseensa sopivia palveluntuottajia. Tavoitteena on, että asiakas pääsisi nopeammin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle ja muihin palveluihin.

Lue lisää valinnanvapauden alueuudistus.fi -sivuilta >>

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta voit lukea lisää alueuudistuksen sivuilta tämän linkin kautta >>