Palvelurakenne

Keski-Suomen uuden maakunnan palvelurakenne koostuu maakuntapalveluista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Kesäkuussa 2017 valmistuneen esivalmistelun pohjalta hahmoteltu rakenne on kuvattu alla.

Rakenteet tarkentuvat , kun lainsäädäntö sekä maakunnallinen valmistelu etenevät tarkemmalle tasolle vuosien 2017-2019 aikana.

Sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät.  Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta.  Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut.  Keski-Suomi on yksi maakunnista.

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat:

  • Keski-Suomen kunnat
  • Keski-Suomen liitto
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja muut sote-kuntayhtymät
  • Keski-Suomen ELY-keskus
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Keski-Suomen TE-toimisto
  • Keski-Suomen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet ja lomituspalvelut
  • Ympäristöterveydenhuolto
  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto