Päättäjät

Uudistuksen valmistelu on päättynyt maan hallituksen erottua 8.3.2019 tehtävistään.

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyöstä vastasi projektin johtoryhmä.  Johtoryhmän sparraajana toimi maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto.

Mikäli maakuntalait olisi hyväksytty, valmisteluvastuu olisi siirtynyt väliaikaiselle valmistelutoimielimelle eli niin sanotulle väliaikaishallinnolle. Väliaikaishallinto olisi koostunut yhdistyvien organisaatioiden virkamiehistä. Väliaikaishallinnolle kaavailtiin kapeaa toimivaltaa ja sen tehtävä olisi ollut ennen kaikkea valmistella asioita tulevan maakuntavaltuuston päätettäväksi.

Keväällä 2019 olisi pidetty maakuntavaalit, joiden myötä ylintä päätösvaltaa maakunnassa olisi käyttänyt suorilla vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuusto olisi päättänyt maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Omien vaalien järjestäminen olisi tarkoittanut sitä, että Keski-Suomen asukkaat olisivat valinneet valtuustoon ne edustajat, joiden katsovat parhaiten edistävän keskisuomalaisten asukkaiden etujen toteutumista. Maakuntavaltuutettu ei olisi oman kuntansa edustaja maakuntatasolla, vaan toiminut luottamustehtävässä koko maakunnan asukkaiden puolesta.

Ensimmäiset suorat maakuntavaalit oli tarkoitus järjestää toukokuussa 2019 ja toiminta olisi käynnistynyt syksyllä 2019. Maan hallituksen erottua 8.3.2019 myös maakuntavaalien valmistelut lopetettiin maakuntatasolla.

Lakien valmistelun yhteydessä tehtiin alustavat ehdotukset uusien maakuntien valtuuston koosta ja vaalijärjestelmästä. Lisätietoa valmistelusta löytyy osoitteesta: http://alueuudistus.fi/maakuntauudistus/paatoksenteko