Päättäjät

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyöstä vastaa tällä hetkellä projektin johtoryhmä.  Johtoryhmän sparraajana toimii valittu maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto. Maakuntalakien voimaantultua valmisteluvastuu siirtyy väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Tulevien maakuntavaalien jälkeen ylintä valtaa maakunnassa käyttää Keski-Suomen suorilla vaaleilla valittu maakuntavaltuusto.

Tulevan maakunnan ylintä valtaa käyttää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto

Maakuntalakien mukaisesti tulevia maakuntia johtavat vaaleilla valitut maakuntavaltuustot.  Maakuntavaltuustot päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

Suora valinta, eli vaalit, tarkoittaa sitä, että maakuntamme asukkaat valitsevat valtuustoon suoraan ne edustajat, joiden katsovat parhaiten edistävän maakuntamme asukkaiden etujen toteutumista. Maakuntavaltuutettu ei ole oman kuntansa edustaja maakuntatasolla, vaan toimii luottamustehtävässä koko maakunnan asukkaiden puolesta.

Ensimmäiset suorat maakuntavaalit on tarkoitus järjestää toukokuussa 2019 ja maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa syksyllä 2019.

Päätöksentekoa ja vaaleja koskevan lainsäädännön valmistelutilanne

Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valmistelee valtionvarainministeriö. Vaaleista määrätään vaalilaissa, jota valmistelee oikeusministeriö. Lakien valmistelun yhteydessä on laadittu alustavat ehdotukset uusien maakuntien valtuuston koosta ja vaalijärjestelmästä. Lisätietoa valmistelusta löytyy osoitteesta: http://alueuudistus.fi/maakuntauudistus/paatoksenteko