Päättäjät

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyöstä vastaa tällä hetkellä projektin johtoryhmä.  Johtoryhmän sparraajana toimii valittu maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto. Maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lait on tarkoitus vahvistaa keväällä 2018. Lakiluonnosten mukaisesti uudistuksen valmisteluvastuu siirtyy lakien voimaantulon myötä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.

Tulevan maakunnan ylintä valtaa käyttää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto

Lakiluonnosten mukaan tulevia maakuntia johtavat vaaleilla valitut maakuntavaltuustot.  Maakuntavaltuustot päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

Suora valinta, eli vaalit, tarkoittaa sitä, että maakuntamme asukkaat valitsevat valtuustoon suoraan ne edustajat, joiden katsovat parhaiten edistävän maakuntamme asukkaiden etujen toteutumista. Maakuntavaltuutettu ei ole oman kuntansa edustaja maakuntatasolla, vaan toimii luottamustehtävässä koko maakunnan asukkaiden puolesta.

Ensimmäiset suorat maakuntavaalit toimitetaan 28.10.2018 ja valtuuston toimikausi käynnistyy 1.1.2019. Lakiesityksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen tehtävänä on vuoden 2019 aikana valmistella ja ratkaista palveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen 1.1.2020 liittyvät kysymykset.

Päätöksentekoa koskevan lainsäädännön valmistelutilanne

Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valmistelee valtionvarainministeriö sekä vaalilaissa, jota valmistelee oikeusministeriö.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä on oikeusministeriön ohjauksessa laadittu alustava virkamiesarvio ja ehdotukset uusien maakuntien valtuuston koosta ja vaalijärjestelmästä. Lisäksi valtiovarainministeriön ohjaamana on laadittu arvio ja ehdotukset vaaleja täydentävistä osallistumisoikeuksista. Lisätietoa valmistelusta löytyy osoitteesta: http://alueuudistus.fi/maakuntauudistus/paatoksenteko