Osallistu ja vaikuta

Keski-Suomen maakuntavalmistelussa tähdättiin laajaan yhteiskehittämiseen. Tavoite oli, että kaikilla asukkailla ja yhteistyökumppaneilla olisi mahdollisuus halutessaan osallistua maakunnan kehittämistyöhön esille niin valmisteluvaiheessa kuin tulevan maakunnan aloittaessa toimintansa. Kun lakivalmistelu päättyi ja maan hallitus erosi 8.3.2019 myös osallisuuden valmistelu Keski-Suomessa päättyi laajassa mittakaavassa.

Osallisuutta edistettiin yhteisillä kohtaamisilla sekä tarjoamalla mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiä kanavia palautteen ja kehittämisideoiden antamisessa. Esimerkkinä yhteiskehittämisestä voidaan mainita Keski-Suomen järjestämissuunnitelman yhteinen valmistelu, jota tehtiin valmistelun ajan avoimesti. Yhteiskehittämisen satoa voit lukea järjestämisen sivuilta.

Osallisuutta edisti uudistuksen ajan myös maakunnan oma asiakasraati. Asiakasraadin kanssa keskustellaan, haluavatko he jatkaa kokoontumisia myös lakivalmistelun kaatumisen jälkeen nykyorganisaatioiden palveluiden kehittämiseksi.

Kaavaillut osallisuuden muodot ja osallisuusohjelma

Maakunnan päätöksenteossa osallisuudelle kaavailtiin merkittävää  roolia. Maakuntaan oli tarkoitus asettaa oma vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Keski-Suomessa kaavailtiin lisäksi myös asukasneuvoston perustamista sekä erilaisten asiakasraatien käynnistämistä. Kaikille avoimet keskustelutilaisuudet, erilaisten sähköisten kanavien käyttöönotto sekä palveluissa toteutuva osallisuus olivat laajasti mukana palveluita ja maakunnan toimintaa suunniteltaessa.

Erilaiset keinot oli tarkoitus koota julkiseen osallisuusohjelmaan, jonka olisi hyväksynyt vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Ohjelmaa valmisteli maakunnallinen osallisuusfoorumi, jossa oli edustajia järjestöistä, tulevasta maakunnasta, yrityksistä, yhdistyvistä organisaatioista, kunnista sekä muista yhteistyötahoista. Myös eri palveluiden kokemusasiantuntijoista oli edustajat osallisuusfoorumissa. Kokoontumisen koordinoinnista vastasi osallisuusvalmistelija Susanna Mutanen (susanna.mutanen(at)ksshp.fi). Lakivalmistelun päättymisen jälkeen osallisuusfoorumi arvioi itse, miten toimintaa olisi tulevaisuudessa järkevää jatkaa.

Osallisuusfoorumiin asioita valmisteli osallisuuden valmisteluryhmä. Ryhmässä oli edustajia järjestöistä, kunnista, yhdistyvistä organisaatioista sekä uudistuksen kärkihankkeista. Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli koordinoida valmistelutyötä ja valmistella asioita osallisuusfoorumin käsiteltäväksi. Ryhmän puheenjohtajana toimi Keski-Suomi 2021 -projektin osallisuuden ja viestinnän vastuuvalmistelija Emmi Hyvönen.

Tutustu osallisuusohjelman 1. luonnosversioon (tammikuu 2019) >>>

Tapahtumat

Valmistelun aikana valmistelijat kiersivät kunnissa pitämässä infotilaisuuksia asukkaille ja päättäjille. Eri työyhteisöissä ja yhteistyökumppaneiden palavereissa kierrettiin säännöllisesti. Projekti oli aktiivisesti mukana myös erilaisilla messuilla sekä muissa tapahtumissa keskustelemassa asukkaiden kanssa hyvästä arjesta ja tarjoamalla tietoa uudistuksesta.