Osallistu ja vaikuta

Keski-Suomen tuleva maakunta tähtää yhteiskehittämiseen. Haluamme, että kaikilla asukkailla ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus halutessaan osallistua maakunnan kehittämistyöhön esille niin valmisteluvaiheessa kuin tulevan maakunnan aloittaessa toimintansa.

Osallisuutta ovat yhteiset kohtaamiset sekä mahdollisuus hyödyntää sähköisiä kanavia palautteen ja kehittämisideoiden antamisessa. Esimerkkinä yhteiskehittämisestä voidaan mainita Keski-Suomen järjestämissuunnitelman yhteinen valmistelu, joka jatkuu aktiivisena. Yhteiskehittämisen satoa voit lukea järjestämisen sivuilta.

Osallisuutta edistää osaltaan myös maakunnan oma asiakasraati.

Tulevan maakunnan osallisuuden muodot ja osallisuusohjelma

Tulevan maakunnan päätöksenteossa osallisuudella on oma roolinsa. Maakuntaan tullaan asettamaan oma vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Maakuntaan suunnitellaan myös asukasneuvoston perustamista sekä erilaisia asiakasraateja. Myös kaikille avoimet keskustelutilaisuudet, erilaisten sähköisten kanavien käyttöönotto sekä palveluissa toteutuva osallisuus ovat parhaillaan suunnittelussa.

Erilaiset keinot tullaan kokoamaan osallisuusohjelmaan, jonka hyväksyy tuleva vaaleilla valittava maakuntavaltuusto vuonna 2020. Ohjelmaa valmistelee maakunnallinen osallisuusfoorumi, jossa on edustajia järjestöistä, tulevasta maakunnasta, yrityksistä, yhdistyvistä organisaatioista, kunnista sekä muista yhteistyötahoista. Myös eri palveluiden kokemusasiantuntijat ovat osallisuusfoorumin jäseniä. Osallisuusfoorumiin voi osallistua myös muut valmistelusta kiinnostuneet tahot. Osallisuusfoorumin kokoontumiset kootaan maakunnan tapahtumakalenteriin. Kokoontumisen koordinoinnista vastaa osallisuusvalmistelija Susanna Mutanen (susanna.mutanen(at)ksshp.fi).

Osallisuusfoorumiin asioita valmistelee osallisuuden valmisteluryhmä. Ryhmässä on edustajia järjestöistä, kunnista, yhdistyvistä organisaatioista sekä uudistuksen kärkihankkeista. Työryhmän keskeinen tehtävä on koordinoida valmistelutyötä ja valmistella asioita osallisuusfoorumin käsiteltäväksi. Ryhmän puheenjohtajana toimii osallisuuden vastuuvalmistelija Emmi Hyvönen (emmi.hyvonen(at)keskisuomi.fi).

Tapahtumat ja kyselyt

Asukkaille ja yhteistyökumppaneille tehdään kevään 2019 aikana laaja osallisuuskysely, jossa pyydetään tietoa siitä, miten asukkaat haluaisivat osallistua ja vaikuttaa maakunnan suunnitteluun. Kysely on kaikille avoin ja linkittyy näille sivuille sen auettua.

Kun lait keväällä 2019 hyväksytään, aloitamme laajan kuntakierroksen, jonka aikana keskustellaan asukkaiden ja päättäjien kanssa uudistuksen tavoitteista, toteutuksesta ja niistä epäkohdista, joita nykypalveluissa on. Kierrämme kevään ja kesän aikana myös erilaisia tapahtumia, joissa jaetaan tietoa uudistustyöstä.

Valmistelijat ovat käytettävissä aina, jos haluatte keskustella uudistustyöstä. Ole siis aktiivinen ja ota yhteyttä. Tulemme mielellämme keskustelmaan kanssanne tulevan maakunnan palveluista!