Muutoksentekijät

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua tehdään yhteisenä projektina. Projektityölle on nimetty johtoryhmä, joka vastaa muutostyön johtamisesta Keski-Suomessa. Johtoryhmän tehtävänä on muutoksen strateginen ja operatiivinen valmistelutyö.  Projektia koordinoi Keski-Suomen liitto. Poliittisena sparraajana toimii Keski-Suomen nykyinen maakuntahallitus ja -valtuusto.

Johtoryhmä vastaa muutoksen johtamisesta, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin eli ns. väliaikaishallinto aloittaa toimintansa. Väliaikainen toimielin vastaa tämän jälkeen maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus aloittavat toimintansa.

Johtoryhmä valmistelee asioita laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Väliaikaishallinnon alaisuudessa toimii projektitoimisto, jossa valmistellaan lukuisten asiantuntijoiden voimin uuden maakunnan organisoitumista. Henkilöstöasioita käydään läpi uudistuksen yhteistoimintaelimessä. Henkilöstöjärjestöillä on myös edustus johtoryhmän kokouksissa. Viestintäryhmä tekee laajaa yhteistyötä yli organisaatiorajojen välittääkseen tietoa uudistustustyön eri vaiheista niin asukkaille kuin henkilöstölle.

Valmistelua tehdään myös erilaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka pureutuvat jo hyvin konkreettisesti palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Valmistelutilannetta käydään lisäksi läpi säännöllisesti mm. Keski-Suomen kunnanjohtajien kanssa.

Uudistuksen onnistumiseksi merkittävässä asemassa on yhteistyö keskisuomalaisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. jo olemassa olevilla foorumeilla samalla kun rakennetaan uudenlaisia tapoja tehdä uudistustyötä yhdessä.

Keski-Suomen uudistuksen tekijät