Muutoksentekijät

Uudistuksen valmistelu on päättynyt maan hallituksen erottua 8.3.2019 tehtävistään.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua tehtiin Keski-Suomessa yhteisenä projektina. Projektityölle nimettiin johtoryhmä, joka vastasi muutostyön johtamisesta Keski-Suomessa.

Johtoryhmän tehtävänä oli muutoksen strateginen ja operatiivinen valmistelutyö.  Projektia koordinoi Keski-Suomen liitto. Poliittisena sparraajana toimi Keski-Suomen maakuntahallitus ja -valtuusto.

Johtoryhmän oli tarkoitus vastata muutoksen johtamisesta, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin eli ns. väliaikaishallinto olisi aloittanut toimintansa. Väliaikainen toimielin olisi vastannut tämän jälkeen maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus olisivat aloittaneet toimintansa.

Johtoryhmä valmisteli asioita laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Väliaikaishallinnon alaisuudessa toimi projektitoimisto, jossa valmisteltiin asiantuntijoiden voimin uuden maakunnan operatiivista organisoitumista. Henkilöstöasioita käytiin läpi uudistuksen yhteistoimintaelimessä. Henkilöstöjärjestöillä oli edustus myös johtoryhmän kokouksissa.

Viestintäryhmä teki laajaa yhteistyötä yli organisaatiorajojen välittääkseen tietoa uudistustyön eri vaiheista niin asukkaille kuin henkilöstöllekin.

Valmistelua tehtiin myös erilaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka pureutuivat jo hyvin konkreettisesti palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Valmistelutilannetta käytiin lisäksi läpi säännöllisesti mm. Keski-Suomen kunnanjohtajien kanssa.

Merkittävässä asemassa oli myös yhteistyö keskisuomalaisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehtiin useilla eri yhteistyöfoorumeilla.

Keski-Suomen uudistuksen tekijät