Miksi uudistetaan?

Uudistuksen valmistelu on päättynyt maan hallituksen erottua 8.3.2019 tehtävistään. Alla on kuvattu Keski-Suomen valmistelun aikana voimassa olleet periaatteet.

________________________________

”Uudistumme, jotta voimme tuottaa tarvitsemasi palvelut tulevaisuudessa nykyistä järkevämmin ja taloudellisemmin”

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota kaikille asukkaillemme yhdenvertaisia palveluita eri puolilla maakuntaa. Palveluiden paremmalla saatavuudella halutaan muun muassa vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistuksella vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita ja tuodaan vaikkapa erikoissairaanhoidon palveluita lähemmäksi asukkaiden arkea. Keinot on monet. Tulevaisuudessa esimerkiksi digitaalisia ja liikkuvia palveluita hyödynnetään nykyistä enemmän perinteisten palvelumuotojen rinnalla.

Samalla sovitetaan yhteen valtion aluehallinnon sekä maakuntahallinnon palveluita (maakuntaliitot, aluehallintovirastot, ELY-keskukset ja TE-toimistot). Tahtona on selkeyttää julkisen aluehallinnon järjestämistä ja sujuvoittaa nykyisiä palveluketjuja. Uudistuksen myötä Keski-Suomeen muodostuu moderni ja kustannustehokas hallinto, joka palvelee kaikkia asukkaitamme. Uudistuksen myötä voimme tarjota palveluita nykyistä paremmin ”yhden luukun periaatteella”. Voit hoitaa monta asiaa yhdellä asiointikäynnillä – tämä on järkevää ja helpottaa asiointiasi!

Yksilöllisiä palveluita oikeaan aikaan

Uudistusta tehdään, sillä Keski-Suomenkin väestö ikääntyy ja tarvitsee nykyistä monipuolisempia ja yksilöllisempiä palveluita. Yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että jokaisen asukkaan palvelut arvioidaan erikseen ja räätälöidään jokaiselle yksilöllinen palvelukokonaisuus ongelmien poistamiseksi.

Uudistamalla nykyisiä palveluita sekä lisäämällä valinnanvapautta, voimme maakunnassa vaikuttaa esimerkiksi nykyisten palveluiden jonotilanteisiin. Tavoite on, että tulevaisuudessa jonot ovat nykyistä lyhyempiä ja asukkaat saavat palveluita mahdollisimman sujuvasti.

Valinnanvapauden myötä pääset itse myös vaikuttamaan siihen, keneltä palvelusi haluat. Asiakasmaksut ovat kaikissa palveluissa samat.

Maakunta- ja sote uudistusta tiivistetään Nuorten Keski-Suomi ry:n tekemässä videossa: Mikä ihmeen sote- ja maakuntauudistus