Miksi uudistetaan?

Uudistuksen valmistelu on päättynyt maan hallituksen erottua 8.3.2019 tehtävistään. Alla on kuvattu Keski-Suomen valmistelun aikana voimassa olleet periaatteet.

________________________________

”Uudistumme, jotta voimme tuottaa tarvitsemasi palvelut tulevaisuudessa nykyistä järkevämmin ja taloudellisemmin”

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena oli tarjota kaikille asukkaillemme yhdenvertaisia palveluita eri puolilla maakuntaa. Palveluiden paremmalla saatavuudella haluttiin muun muassa vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistuksella oli tarkoitus vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluita ja tuoda erikoissairaanhoidon palveluita lähemmäksi asukkaiden arkea. Valmistelussa hahmoteltiin useita erilaisia tapoja toteuttaa tavoitteet. Ajatus oli hyödyntää esimerkiksi digitaalisia ja liikkuvia palveluita nykyistä enemmän perinteisten palvelumuotojen rinnalla.

Uudistuksen tavoitteena oli myös sovittaa yhteen valtion aluehallinnon sekä maakuntahallinnon palvelut (maakuntaliitot, aluehallintovirastot, ELY-keskukset ja TE-toimistot). Tavoitteena oli selkeyttää julkisen aluehallinnon järjestämistä ja sujuvoittaa nykyisiä palveluketjuja. Uudistuksen myötä Keski-Suomeen haluttiin muodostaa moderni ja kustannustehokas hallinto, joka olisi palvellut kaikkia asukkaitamme. Uudistuksen myötä haluttiin myös tarjota nykypalveluita ”yhden luukun periaatteella”, eli tarjota mahdollisuus hoitaa monta asiaa yhdellä asiointikäynnillä.

Yksilöllisiä palveluita oikeaan aikaan

Uudistusta valmisteltiin, sillä Keski-Suomenkin väestö ikääntyy ja tarvitsee nykyistä monipuolisempia ja yksilöllisempiä palveluita. Yksilöllisyys tarkoitti valmistelussa sitä, että jokaisen asukkaan palvelut arvioidaan erikseen ja räätälöidään jokaiselle yksilöllinen palvelukokonaisuus ongelmien poistamiseksi.

Keski-Suomessa nähtiin, että uudistamalla nykyisiä palveluita sekä lisäämällä valinnanvapautta, olisimme voineet vaikuttaa esimerkiksi nykyisten palveluiden jonotilanteisiin. Tavoite oli, että  asukkaat saavat palveluita mahdollisimman sujuvasti.

Valmistelussa ollut valinnanvapauden olisi tarkoittanut sitä, että jokainen asukas voi vaikuttaa siihen, keneltä palveluitaan haluaa. Asiakasmaksujen suunniteltiin kaatuneiden lakien mukaan yhtenäisiksi kaikissa palveluissa.

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistus ja sen tavoitteet kuvattiin hyvin Nuorten Keski-Suomi ry:n tekemässä videossa ”Mikä ihmeen sote- ja maakuntauudistus”.