Maakuntavaalit

Vaaleilla valittava maakuntavaltuusto käyttää Keski-Suomen maakunnan ylintä päätösvaltaa ja vastaa mm. maakunnan toiminnasta ja taloudesta. Maakuntavaltuuston keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki asukkaat saavat yhdenvertaisia palveluita koko maakunnan alueella.

Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toteuttaa toukokuussa 2019. Valtuusto aloittaa vaalien myötä toimintansa syksyllä 2019.

Keski-Suomen maakuntavaaleissa valitaan 69 valtuutettua sekä varavaltuutetut. Myöhemmillä kausilla valtuusto voi tehdä päätöksen myös suuremmasta valtuutettujen määrästä.

Vaalit toteutetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen siten, että puolueen saama äänimäärä vaikuttaa suhteellisesti valtuustopaikkojen määrään. Ehdokas siis pääsee valtuustoon puolueensa ja oman äänimääränsä perusteella. Kunta- tai seutukohtaisia kiintiöitä ei vaaleissa ole. Maakuntavaltuuston toimikausi on normaalisti neljä vuotta.

Maakuntavaltuusto alkaa syksystä 2019 alkaen tekemään päätöksiä uuden Keski-Suomen maakunnan toiminnasta. Erityisesti aloitusvuosi tulee olemaan hektinen, sillä toimintojen yhdistäminen koko maakunnan alueella on suuri urakka ja vaikuttaa pitkälle Keski-Suomen tulevaisuuteen.

Lue lisää maakuntavaaleista Alueuudistus.fi -sivuilta >>

Maakuntavaltuuston tehtävät

Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään valmisteilla olevassa maakuntalaissa. Maakuntavaltuutettu ei ole oman kuntansa edustaja maakuntatasolla, vaan toimii luottamustehtävässä koko maakunnan asukkaiden puolesta. Maakuntavaltuustoa päättää muun muassa maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Maakuntavaltuuston keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki asukkaat saavat yhdenvertaisia palveluita koko maakunnan alueella.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

Maakuntavaltuustolla on tulevaisuudessa merkittävä toimivalta palveluidemme järjestämisessä. Valtuusto päättää konkreettisesti siitä, mitä maakunta-, sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Suomen asukkaat saavat, millä tavoin palvelut järjestetään ja mistä niitä saa.

Maakuntavaltuusto hoitaa tehtävää asukkaiden antamalla luottamuksella, sillä se on Keski-Suomen asukkaiden vaaleilla valitsema toimielin. Valtuustolla on hyvin keskeinen rooli maakunnan asukkaiden edunvalvojana ja maakuntavaalien tulokset vaikuttavat hyvin merkittävästi alueen tulevaisuudennäkymiin. On siis erittäin tärkeää, että Keski-Suomen asukkaat äänestävät parhaat mahdolliset päättäjät maakuntavaltuustoon.

Asukkailla on lisäksi mahdollisuus tehdä maakuntavaltuustolle aloitteita. Maakuntaan asetetaan myös suoria vaikuttamistoimielimiä, kuten nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto. Tietoa palveluiden toimimisesta kerätään maakuntavaltuuston päätösten tueksi myös asiakasraadeissa sekä erilaisissa keskustelu- ja kuulemistilaisuuksissa.

Osallisuuden valmistelu maakuntatasolla jatkuu ja tilaisuuksista kerrotaan mm. näiden sivujen tapahtumakalenterissa >>