LAPE-akatemia

 

LAPE-akatemia

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen edellyttää kaikissa tulevissa tilanteissa lisääntyvää yhteistyötä ja sujuvia yhdyspintoja. LAPE-akatemia on vuoden kestävä oppimisprosessi, joka tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista. Oppimisprosessin tavoitteena on yhteisen tahtotilan vahvistaminen ja lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Samalla on kyse LAPE-muutosohjelman kehittämistyön jatkon ja juurtumisen varmistamisesta. LAPE-akatemia tukee työtäsi johtajana, antaa eväitä vaikuttavampaan johtamiseen, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen. LAPE-akatemiassa vaikutetaan maakunnallisten alueiden lapsi- ja perhepalveluiden rakenteisiin ja toimintamalleihin ja luodaan samalla yhteistä tahtotilaa sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden toimijoiden välille.

Kenelle?

LAPE-akatemia on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen johtaville virkamiehille ja päättäjille sekä järjestöjen ja seurakuntien johdolle.

LAPE-akatemian starttitilaisuus 20.3.2019

LAPE-akatemia starttasi yhteisellä valtakunnallisella tilaisuudella keskiviikkona 20.3.2019. Mukana oli julkisen johtamisen huippunimiä sekä kiinnostavia esimerkkejä eri puolilta maata. Katso LAPE-akatemian valtakunnallinen starttitilaisuus 20.3.2019 jälkitallenteena http://videonet.fi/web/stm/20190320/

Lisätietoja LAPE-akatemiasta ja valmennuksen sisällöistä löydät https://stm.fi/lapeakatemia

Keski-Suomen LAPE-akatemia ke 5.6.2019

Lapsilähtöiset palvelukokonaisuudet – toimintaympäristö, nykytila ja tavoitteet

Lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin johtaminen on sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteinen vastuu. Se on myös valtiovallan, kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä muiden toimijoiden yhteinen asia. LAPE-akatemia kokoaa Keski-Suomen alueen keskeiset toimijat yhteiseen oppimisprosessiin, jossa painopiste on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisessa. Oppimisprosessi tarjoaa myös lisäeväitä entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen.

LAPE-akatemian ensimmäisen verkostopäivän aikana 5.6.19 rakennetaan yhteistä tilannekuvaa keskisuomalaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta kunta- ja hallintorajat ylittäen sekä arvioidaan, miten nykyiset tuet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Päivän aikana tarkastellaan tiedon merkitystä johtamisessa ja päätöksenteossa sekä arvioidaan kuntien ja kuntayhtymisen hyvinvointisuunnittelua yhteisen kokonaisuuden johtamisen välineenä luomalla. Päivän tavoitteena on luoda yhteinen tahtotilaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointijohtamiseen.

Keski-Suomen LAPE-akatemian ensimmäinen tilaisuus pidetään ke 5.6.19 klo 9.00-15.15  Jyväskylän Paviljongissa Auditorio Wivissä (A2), osoite Lutakonaukio 12. Tilaisuuteen on lähetetty ilmoittautumislinkki kutsun yhteydessä.

KUTSU Keski-Suomen LAPE-akatemia 5.6.2019 FINAL

Keski-Suomen LAPE-akatemian materiaalit

Keski-Suomen LAPE-akatemian pidettiin Jyväskylässä 5.6.19. Tilaisuuteen osallistui liki 70 henkilön monialainen joukko johtajia, päättäjiä ja asiantuntijoita useista Keski-Suomen alueen kunnista, sairaanhoitopiiristä,  järjestöistä ja seurakunnista. Läsnäolijat osallistuivat aktiivisesti päivän ohjelmaan tuoden keskusteluun asiantuntevia kommentteja ja näkökulmia sekä verkostoitumalla toistensa kanssa.

Päivän aikana LAPE-hankejohtaja Maria Kaisa Aula kertoi kansallisen Lapsistrategian valmistelun käynnistymisestä ja sisällöistä sekä LAPE-muutosohjelman jatkumisesta hallituskaudella 2019-2023. THL:n erikoistutkija Maaret Vuorenmaa esitteli Keski-Suomen alueen tietopohjaa Kouluterveyskyselyn, LTH-tutkimuksen sekä Kohortti-tutkimuksen tuloksien pohjalta. Sakari Kainulainen DIAK:sta toimi Vuorenmaan kommentaattorina tuoden puheenvuoroon ansiokkaita näkökulmia palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tietopaketin sisältöjen tuottamiseen  osallistui ansiokkaasti myös Jyväskylän kaupungin mielenterveys-, päihde- ja väkivaltakoordinaattori Merja Pihlajasaari, joka kokosi tietopohjaa Kohortti- ja syrjäytymistutkimuksesta.

Iltapäivällä pureuduttiin ryhmätyöskentelyissä kuntien hyvinvointisuunnitelmien painopistealueisiin ja pohdittiin, miten yhteisesti hyödynnämme olemassa olevaa tietopohjaa. Päivän päätteeksi paneelikeskustelussa kuultiin Keski-Suomen kuntien esimerkkejä onnistuneesta lasten, nuorten ja perhepalveluiden johtamisesta ja kehittämistyöstä. Mukana paneelissa olivat  Laukaan kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä, ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen Seututerveyskeskuksesta, palvelujohtaja Tuija Rasinen Jyväskylän sivistyspalveluista, palveluvastaava Tiina Mankonen Perusturvaliikelaitos Saarikasta, perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä Äänekosken kaupungilta sekä hyvinvointikoordinaattori Nina Peränen KSSHP:sta. Muutosagentti Hanna Hämäläinen ja kunta-agentti Kristiina Hyvärinen juonsivat paneelikeskustelun haastaen aktiivisesti yleisöä kommentoimaan panelistien puheenvuoroja.

Päivän juonsi LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila, joka toi keskusteluihin vahvaa asiantuntijuuttaan ja  johdatteli päivän aikana osallistujat teemojen ääreltä toisen asian äärelle.

Puheenvuorojen materiaalit:

Lapsistrategia ja LAPE-muutostyö Maria Kaisa Aula 05062019

KTK_LTH_ Kohortti_tietopohja Keski-Suomi 050619 Maaret Vuorenmaa THL

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Jere Huotari 5.6.2019 esitys

Ennakkotehtävien ryhmätyöskentelyn koonti 5.6.19

Keski-Suomen LAPE-akatemian tallenne

Keski-Suomen LAPE-akatemia ti 17.9.2019

Keski-Suomen toinen LAPE-akatemian verkostopäivä pidetiin ti 17.9.19 klo 9.00-15.00 Jyväskylän Paviljongissa  Auditorio Wivissä (A2), osoite Lutakonaukio 12. Päivän teemana on ”Lapsilähtöisten palvelukokonaisuuksien uudenlainen johtaminen”. Päivän asiantuntijapuheenvuoroissa kuultiin mm. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori Jari Stenvallia, Jyväskylän kaupungin sivistyspalveluiden suunnittelija Tanja Rätyä sekä Oulun kaupungin kehittämis- ja laatupäällikkö Suvi Nuutista.  Puheenvuoroissa käsitellään yhteensovittavaa johtamista, lapsibudjetointia ja lapsivaikutusten arviointia. Iltapäivän aikana osallistujat pääsevät pohtimaan uudenlaista johtamista oman organisaation näkökulmasta.

OHJELMA Keski-Suomen LAPE-akatemia 17.9.2019.

Tilaisuuden tallenne löytyy http://videonet.fi/stm/maakuntakiertue/20190917/ .

ANTILA MIRJA Johtajuus ja uudenlaisen johtamisen rakentuminen 17.9.2019

STENVALL JARI Yhteensovittava johtaminen 17.9.2019

RÄTY TANJA Vaikutusten_ennakkoarvioinnit_JKL_17092019

NUUTINEN SUVI Lapsibudjetointi johtamisen välineenä -17.9.2019

KALMARI HANNE Lapset nuoret perheet ja LAPE_nakokulma hallitusohjelmaan 2019_

Syksyn 2019 viimeinen LAPE-akatemia 14.11.2019

Keski-Suomen LAPE-akatemian vuoden viimeinen tilaisuus pidetään to 14.11.19 Jyväskylässä Scandic Laajavuoressa. Tilaisuus on on neljän maakunnan (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) yhteinen akatemiatilaisuus. LAPE-akatemian aiheena on ”Uusi vaikuttavuus – miten johdetaan tiedolla, tuloksekkaasti ja vaikuttavasti”. Asiantuntijapuheenvuorojen pitäjinä mm. lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen, Itlan kehitysjohtaja Petra Kouvonen ja NHG:N Virve Jokiranta.

KUTSU LAPE_akatemia 14.11.2019 klo 9.00-15.30

Lisätietoja:
Hanna Hämäläinen
LAPE-muutosagentti
Keski-Suomi
hanna.k.hamalainen@jkl.fi
p. 050 3046670

 

Kristiina Hyvärinen

Kunta-agentti

Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

Kristiina.hyvarinen@kuopio.fi

p. 044 7184409