Asukkaat

Keski-Suomessa uudistetaan maakuntapalveluita sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. Valmistelutyötä tehdään Keski-Suomi 2021 -projektissa.

Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Tammikuussa 2021 järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen maakunnalle. Julkisia palveluita ovat mm. avosairaanhoidon palvelut, eli lääkäri- ja hoitajapalvelut terveysasemilla, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, äitiys- ja lastenneuvola, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, vanhusten asumispalvelut, kotihoito, kuljetuspalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto.

Maakuntauudistuksessa sovitetaan yhteen myös valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon tehtäviä. Uudistuksella yksinkertaistetaan nykyistä palvelujärjestelmää. Uudistuksen myötä TE-keskuksen, ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton ja pelastuslaitoksen palvelut ovat osa maakunnan palveluvalikoimaa.

Keski-Suomen maakuntaan kuuluvat 1.1.2021 alkaen seuraavat palvelut

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
  • Pelastustoimi
  • Ympäristöterveydenhuolto
  • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
  • Alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
  • Alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
  • Kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesihoito
  • Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
  • Maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
  • Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen

Asukassivuilla seurataan uudistuksen etenemistä asukkaiden näkökulmasta. Kerromme sivuilla mm. siitä, miksi uudistustyötä tehdään ja miten tulevaisuuden palvelut alkavat hahmottumaan. Tapahtumista saat myös tietoa asukkaille suunnatuista keskustelutilaisuuksista sekä muista uudistuksen tilaisuuksista.

Uudistuksen valtakunnallista valmistelua voi seurata Alueuudistus.fi -sivuilla. Alla olevalle videolle on tiivistetty, mistä uudistuksessa on oikeastaan kysymys.