Asukkaat

Keski-Suomessa maakuntapalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyötä tehtiin Keski-Suomi 2021 -projektissa. Projekti päättyi keväällä 2019 maan hallituksen erottua ja uudistustyön päätyttyä.

Kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Lakiluonnosten mukaan järjestämisvastuun tuli siirtyä tammikuussa 2021 Keski-Suomen maakunnalle. Uudistuksessa mukana olleita julkisia palveluita olivat mm. avosairaanhoidon palvelut, eli lääkäri- ja hoitajapalvelut terveysasemilla, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, äitiys- ja lastenneuvola, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, vanhusten asumispalvelut, kotihoito, kuljetuspalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto.

Maakuntauudistuksessa oli tarkoitus sovittaa yhteen myös valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon tehtäviä. Uudistuksella pyrittiin yksinkertaistamaan nykyistä palvelujärjestelmää. Uudistuksen myötä TE-keskuksen, ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton ja pelastuslaitoksen palvelut olisivat olleet osa maakunnan palveluvalikoimaa.

Keski-Suomen maakuntaan siirtyväksi hahmotellut palvelut kaatuneen lakivalmistelun pohjalta:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
  • Pelastustoimi
  • Ympäristöterveydenhuolto
  • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
  • Alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
  • Alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
  • Kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesihoito
  • Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
  • Maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
  • Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen

Asukassivuilla seurattiin uudistuksen etenemistä asukkaiden näkökulmasta. Kerroimme sivuilla mm. siitä, miksi uudistustyötä tehdään ja miten tulevaisuuden palvelut alkavat hahmottumaan. Tapahtuma-sivuilla kerrottiin asukkaille suunnatuista keskustelutilaisuuksista sekä muista uudistuksen keskustelutilaisuuksista.

Uudistuksen valtakunnallista suunnittelutyötä kuvattiin Alueuudistus.fi -sivuilla. Alla olevalla videolla pyrittiin kuvaamaan, mitä Sipilän hallituksen uudistuksella pyrittiin saavuttamaan.