Keski-Suomen nuorisovaltuusto

Keski-Suomessa toimii nuorisovaltuusto MaNu, joka valmistelee tulevaa maakunnallista nuorisovaltuustoa. MaNun tehtävänä on tuoda nuorten asioita ja mielipiteitä päättäjien korviin sekä opettaa ja innostaa nuoria vaikuttamaan. MaNun tehtäviin voit tutustua tarkemmin heidän kotisivuillaan >>

MaNu toteuttaa nuorten ja päättäjien aitoa kohtaamista.  Ryhmään osallistuvat nuoret edustavat toiminnassa omaa kuntaansa. Keski-Suomen nuorisovaltuuston toimintaa koordinoi Nuorten Keski-Suomi ja tukee Keski-Suomen Liitto.

Maakunta asettaa lakisääteisesti oman nuorisovaltuuston vuonna 2019

Maakuntalaissa määrätään, että tulevan maakuntahallituksen tulee perustaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi maakunnan oma nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto on nuorten kuulemis- ja vaikuttamiskanava. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä nuorten sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan tulevassa maakunnassa Keski-Suomen kunnissa toimivista nuorisovaltuustoista. Kustakin nuorisovaltuustosta valitaan maakunnalliseen nuvaan vähintään yksi jäsen.

Tulevan nuorisovaltuuston rakennetta ja toimintamalleja rakennetaan parhaillaan. Jos haluat vaikuttaa tulevaan nuorisovaltuustoon, ole yhteydessä oman kuntasi MaNun edustajaan tai ryhmävastaaviin.

Keski-Suomen nuorisovaltuuston ryhmänvastaava: Aatu Jäntti / 050 4931 437 / aatu.jantti@kolumbus.fi
Keski-Suomen nuorisovaltuuston vararyhmänvastaava: Tuuli Raatikainen / 040 3564 988 / raatikainentuuli@gmail.com
Keski-Suomen nuorisovaltuuston tukiaikuinen: Laura Saartoala / 044 0124 609 / laura.saartoala@nuortenkeskisuomi.fi