Keski-Suomen nuorisovaltuusto

Keski-Suomessa toimi jo ennen valmisteluprojektin alkamista nuorisovaltuusto MaNu, joka valmisteli tulevaa maakunnallista nuorisovaltuustoa.

MaNun tehtävänä valmistelussa oli tuoda nuorten asioita ja mielipiteitä päättäjien korviin sekä opettaa ja innostaa nuoria vaikuttamaan. MaNun tehtäviin voit tutustua tarkemmin heidän kotisivuillaan >>

MaNu toteutti valmistelun aikana nuorten ja päättäjien aitoa kohtaamista.  Ryhmään osallistuvat nuoret edustivat toiminnassa omaa kuntaansa. Keski-Suomen nuorisovaltuuston toimintaa koordinoi Nuorten Suomi ja tuki Keski-Suomen Liitto. Nuorisovaltuuston toiminta maakuntatasolla jatkuu uudistuksen kaatumisesta huolimatta.

Maakunta olisi asettanut lakisääteisesti pysyvän nuorisovaltuuston

Maakuntalain luonnoksissa säädettiin, että maakuntahallitusten olisi tullut perustaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi maakunnan oma nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto olisi ollut nuorten kuulemis- ja vaikuttamiskanava. Nuorisovaltuustolle olisi tullut taata aito mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla nuorisovaltuusto arvioi olevan merkitystä nuorten sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Nuorisovaltuuston jäsenet olisi valittu Keski-Suomen kunnissa toimivista nuorisovaltuustoista. Kustakin nuorisovaltuustosta olisi valittu maakunnalliseen nuorisovaltuustoon vähintään yksi jäsen.