Osallistuminen

Maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstöä kannustettiin osallistuminen uudistustyöhön

Uudistuksen valmistelu on päättynyt maan hallituksen erottua 8.3.2019 tehtävistään. Alla on kuvattu, miten Keski-Suomessa kannustettiin henkilöstöä osallistumaan valmisteluun.

Henkilöstö tekee muutostyötä arjessa jatkuvasti. Kehittämistyö työyhteisöissä on jatkuvaa ja tähtää nykyorganisaatioissamme tuleviin haasteisiin.

Uudistuksessa työyhteisöjen tärkeimpänä tietokanavana pidettiin omia lähiesimiehiä. Siksi esimiehiä myös valmennettiin edistämään uudistustyötä muutostuen kokonaisuuden avulla.

Henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa uudistukseen myös suoraan antamalla ideoita ja palautetta esimiestensä, henkilöstöjärjestöjen ja sähköisten kanavien avulla. Lisäksi päävalmistelijat sekä johtoryhmän jäsenet kiersivät työyhteisöjä ja keskustelivat muutoksesta.

Työyhteisöjä haastettiin evästämään valmistelua myös sähköisten alustojen kautta. Keskusteluja käytiin sisäisellä REAL-alustalla. Henkilöstöä koskevat uutiset julkaistiin uudistuksen verkkosivuilla, jossa niitä pystyi myös kommentoimaan. Myös sosiaalinen media sekä erilaiset palautekanavat olivat myös henkilöstön hyödynnettävissä uudistuksen aikana.

Tammikuussa 2018 julkaistiin ensimmäinen versio tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmasta. Järjestämissuunnitelma kuvasi suunnitelmia siitä, miten eri-ikäiset asukkaamme saavat palveluita tulevaisuudessa. Suunnitelma kattoi sekä maakunta- että sosiaali- ja terveyspalvelut. Myöhemmin julkaistiin vielä 2 muuta versioita, joita työyhteisöt pystyivät kommentoimaan sähköisesti eri alustoilla. Järjestämissuunnitelma oli osa tulevan maakunnan strategiatyötä. Strategiatyötä oli tarkoitus syventää ja tarkentaa vuoden 2019 aikana.  Henkilöstö olisi osallistunut laajasti strategiatyöhön.

Lakien hyväksymisen jälkeen oli tarkoitus aloittaa työyhteisötapaamiset kaikkialla maakunnassa. Tarkoitus oli hyödyntää myös erilaisia sähköisiä ”klinikoita” ja tapaamisia, jotta työntekijöillä olisi mahdollisuus kysyä itseään askarruttavia asioita myös tapaamisten välillä.