Osallistuminen

Maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstön osallistuminen uudistustyöhön

Henkilöstö tekee muutostyötä arjessa jatkuvasti. Kehittämistyö työyhteisöissä on jatkuvaa ja tähtää jo nykyisissä organisaatioissamme tulevaan.

Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa uudistukseen antamalla ideoita ja palautetta esimiestensä, henkilöstöjärjestöjen ja sähköisten kanavien avulla. Lisäksi päävalmistelijat sekä johtoryhmän jäsenet kiertävät mielellään työyhteisöjä ja keskustelevan muutoksesta.

Työyhteisöjä haastetaan evästämään valmistelua myös sähköisten alustojen kautta. Keskusteluja käydään sisäisellä REAL-alustalla. Henkilöstöä koskevat uutiset julkaistaan uudistuksen verkkosivuilla, jossa niitä voi aina myös kommentoida. Sivuilta löytyvällä palautelomakkeella voi myös laittaa ajatuksia tulemaan päävalmistelijoillemme. Uudistus on mukana myös Facebookissa sekä Twitterissä.

Vuosi 2018 ja 2019 on laajan osallisuuden aikaa

Tammikuussa 2018 julkaistiin ensimmäinen versio tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmasta. Järjestämissuunnitelma kuvaa, miten eri-ikäiset asukkaamme saavat palveluita tulevaisuudessa. Järjestämissuunnitelma kattaa sekä maakunta- että sosiaali- ja terveyspalvelut.

Suunnitelmaa voi vuonna 2018 kommentoida sähköisesti eri alustoilla. Toive on, että keskustelua käydään laajasti eri työyhteisöissä ja asiantuntijatyöryhmissä.

Järjestämissuunnitelma on osa tulevan maakunnan strategiatyötä. Strategiatyötä syvennetään ja tarkennetaan vuoden 2019 aikana. Tarkoitus on, että suunnittelun tiimoilta myös järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia eri puolilla maakuntaa. Aikataulut ja paikat ilmoitetaan näillä sivuilla suunnittelutyön edetessä.