Muutostuki

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen esimiehille toteutettiin valmistelun aikana muutostuen kokonaisuus, jolla haluttiin edistää työyhteisöjä tekemään muutostyötä yhdessä. Muutostuen kokonaisuus ajettiin hallitusti ala maan hallituksen ilmoitettua 8.3.2019 lakivalmistelun kaatumisesta ja hallituksen erosta.

Muutostuen kokonaisuuteen osallistuivat useat sidosryhmät

Maakunnan luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut olivat tärkeä osa muutostuen kokonaisuutta. Valmistelun aikana heitä sparrattiin olemaan työyhteisöjen apuna, tukena ja rohkaisemassa henkilöstöä kohti uudistusta. Myös maakunnan kehittäjiä kerättiin koolle yhdistämään voimavaransa, osaamisensa ja luovuutensa palveluiden ja muutostyön edistämiseen eri työyhteisöissä.

Maakunnan esimiehille järjestettiin yhteisiä tapaamisia tammikuusta 2018 alkaen huhtikuun 2019 alkuun asti. Tapaamisissa esimiehet käsittelivät muutostuen osakokonaisuuksia. Tapaamisten videokoosteita on nähtävillä sivun alalaidasta.

Tapaamisten ja valmennusten lisäksi muutostukea toteutettiin digitaalisella REAL-alustalla erilaisten työyhteisöjen keskustelujen kautta. Keskusteluista saatua palautetta hyödynnettiin koko valmistelun ajan sekä palveluiden suunnittelussa että johtamisen työkalujen kehittämisessä.

Valmennusten teemat: Mieli mukaan muutokseen – tunneosaaminen auttaa muutoksessa

Valmistelun alussa todettiin, että muutos koettelee aina työssäjaksamista. Muutostilanteissa esimiesten tunneosaamisella on merkitystä. Muutostuen tavoitteeksi asetettiin, että muutoksen johtamisessa esimiehet voivat keskittyä asioiden ohella myös työntekijöiden muutoksista aiheutuviin tunteisiin. Valmennuksella kannustettiin esimiehiä ohjaamaan ja vaikuttamaan työyhteisön tunneilmastoon positiivisesti sekä puuttumaan ja nostamaan esille myös vaikeita ja epävarmuutta aiheuttavia teemoja.

Valmennuksilla pyrittiin myös lisäämään esimiesten kykyä innostaa ja motivoida työyhteisöjä ja tekemään muutostyötä yhdessä henkilöstön kanssa siten, että henkilöstö itse pääsee vaikuttamaan työn tekemisen tapoihin. Tavoitteena oli tukea ratkaisukeskeisempää toimintaa ja sitä, että esimiehet ja työntekijät näkevät muutoksessa ongelmien sijaan ratkaisuja.

Teema 2: Muutos tarvitsee vuorovaikutteisempaa ja keskustelevampaa johtamista

Esimiehiä valmennettiin myös työsuorituksen tulokselliseen johtamiseen. Tuloksellisen johtamisen kautta haluttiin varmistaa, että asiakas saa tarpeensa mukaista hyvää palvelua ja valitsee julkisen toimijan myös jatkossa palveluntuottajakseen.

Valmentava johtamisote auttaa esimiehiä haastavissa muutostilanteissa. Muutoksessa henkilöstö toivoo esimiesten vuorovaikutukseen selkeyttä ja ennustettavuutta. Teema ei katoa tulevaisuudessakaan. Valmennuksen kautta kehitettiin esimiesten kykyä asettaa työlle selkeitä tavoitteita ja taitoa ohjata työsuoritusta tavoitteiden suuntaan keskustelun, sparrauksen ja dialogin avulla.

Valmennuksen tavoite oli myös, että muutoksessa mukana ollut henkilöstö on ylpeä hyvin tekemästään työstä ja onnistuneesta asiakkaan kohtaamisesta.

Lisätietoja muutostuesta:

  • henkilöstöpäällikkö Sari Uotila sari.uotila(at)jkl.fi
  • työhyvinvointiasiantuntija Sirpa Siikaluoma sirpa.siikaluoma(at)ely-keskus.fi
  • henkilöstön kehittämispäällikkö Ulla Lauttamus ulla.lauttamus(at)ksshp.fi

Tunnelmia esimiesten tilaisuuksista

Alla kolme videokoostetta 31.1.2018 järjestetyistä esimiestilaisuuksista. Tilaisuuksissa ei esitelty perinteisiä kalvosulkeisia vaan keskityttiin vuorovaikutteiseen työskentelyyn hyödyntämällä myös digitaalisia työalustoja. Uudistuksen valmistelijat kävivät tilaisuuksien alussa ja lopussa ”akvaariokeskustelut”, joissa heijasteltiin esimiehiltä tulleita kysymyksiä sekä yhteistä epävarmuutta uudistuksen etenemiseen liittyen.

Arja Aroheinän avauspuheenvuoro.

Alun ”avausakvaario”, keskustelemassa Mikael Palola, Tapani Mattila, Juha Kinnunen, Kati Kallimo ja Pasi Patrikainen.

Tilaisuuden päätteeksi järjestetty ”akvaariokeskustelu”.