Ketä muutos olisi koskenut?

Keski-Suomi käynnisti uudistuksen alasajon hallituksen ilmoitettua 8.3.2019 lakien kaatumisesta ja hallituksen erosta. Alla on kuvattu, mitä henkilöstöryhmiä maakunnan palvelukseen olisi Keski-Suomessa siirtynyt.

Siirtyväksi kaavailtu henkilöstö lakiluonnosten pohjalta

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnosten pohjalta Keski-Suomen maakunnan palvelukseen olisi siirtynyt henkilöstöä kunnista, kuntayhtymistä sekä valtiolta. Työntekijät olisivat siirtyneet maakuntien liikelaitoksiin tai maakunnan määräysvallassa oleviin yhteisöihin tai yhtiöihin. Tukipalveluiden osalta  siirtyvät tehtävät olisivat liittyneet esimerkiksi talouteen, henkilöstö- tai ict-palveluihin.  Keski-Suomessa muutos olisi tarkoittanut yhteensä noin 10 000 henkilön siirtymistä maakunnan palvelukseen.

Periaatteena valmistelussa oli, että työntekijä siirtyy maakunnan palvelukseen, jos nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu maakunnalle siirtyviin tehtäviin. Siirtymisen ajankohta oli viimeisten lakiluonnosten mukaan ollut 1.1.2021.

Ketä muutos olisi Keski-Suomessa koskenut?

Keski-Suomessa maakunnan palvelukseen olisi siirtynyt liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kaikkien Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien (kunnat, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Wiitaunioni, Saarikka, JYTE, Seututerveyskeskus) sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon henkilöstö, Keski-Suomen maakuntaliiton ja TE-toimiston työntekijät sekä suurin osa ELY-keskuksen työntekijöistä ja osa aluehallintoviraston työntekijöistä. Keski-Suomen kunnista maakuntaan olisi siirtynyt myös ympäristöterveydenhuollon palvelut, maaseutuhallinto ja lomituspalvelut sekä tukipalveluiden työntekijöitä.  Lisäksi maakuntaan olisi siirtynyt Keski-Suomen pelastuslaitoksen työntekijät.

Alla olevassa kuvassa on esitelty maakuntaan suunnitellun henkilöstön määrät palveluittain.

Siirtyvä henkilöstö

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset olisivat olleet suurin siirtyvä henkilöstöryhmä

Suurin osa maakuntaan siirtyvistä henkilöistä olisi ollut sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia. Keski-Suomessa ammattilaisia olisi ollut noin 8200 suunnitellusta 10 000 työntekijän kokonaisuudesta.

Eniten siirtyviä työntekijöitä olisi ollut terveyspalveluista. Alla olevassa kuviossa on kuvattu henkilöstön jakautuminen terveyspalveluihin, vanhuspalveluihin, vammaispalveluihin sekä muihin sosiaalipalveluihin, kuten lastensuojeluun ja aikuissosiaalityöhön.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset

Valmistelussa siirtyvien tukipalveluiden työntekijöiden määrä olisi ollut noin 1100

Maakunnan tukipalveluiden tarkkaa kokonaisuutta ei valmistelun aikana ehditty hahmotella. Tukipalveluiden työntekijät olisivat kuitenkin todennäköisesti jakautuneet maakunnan konsernipalveluihin, liikelaitoksiin ja maakunnalliseen tai valtakunnallisiin tukipalveluita tuottaviin yhtiöihin.

Alla on kuvattu alustava hahmotelma maakunnalle siirtyväksi kaavailluista tukipalveluista. Maakuntaan ajateltiin siirtyvät lakiluonnosten mukaisesti hallinnon, talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, ICT-palveluiden, ruokapalveluiden ja muiden tukipalveluiden, kuten puhtauspalveluiden, siirtyvä henkilöstö. Jyväskylän kaupungin Työterveys Aalto Liikelaitoksen henkilöstötyövuodet sisältyivät ao. kuviossa muiden tukipalveluiden osuuteen.

Hahmotelma oli alustava ja sitä olisi tarkennettu lakien valmistelun ja valtakunnallisten linjausten tarkentuessa. Alustavasti tukipalveluiden osuus olisi Keski-Suomessa ollut noin 1 100 henkilötyövuotta.

Tukipalveluiden henkilöstö