Liikkeen luovutus

Liikkeen luovutuksen periaatteet

Uudistuksen valmistelu on päättynyt maan hallituksen erottua 8.3.2019 tehtävistään. Alla on kuvattu, miten Keski-Suomessa valmistauduttiin henkilöstön siirtoihin ns. liikkeen luovutuksen periaatteilla.

Henkilöstö olisi siirtynyt lakiluonnosten mukaan maakuntaan liikkeen luovutuksen periaattein niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Henkilöstö olisi säilyttänyt  siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Valmistelun aikana tiedostettiin, että osa henkilöstöä teki siirtyviä tehtäviä vain osittain. Valmistelun lähtökohtana oli, että jos henkilön tehtävistä vähintään puolet kohdistuu siirtyviin toimintoihin, työntekijä siirtyy maakunnan, maakuntien liikelaitosten tai maakuntien määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen.

Henkilöstöön oli tarkoitus soveltaa jatkossakin kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä, jonka soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee myös maakuntien henkilöstöä. KT Kuntatyönantajat olisi toiminut jatkossa myös maakuntien työnantajaedustajana.

Maakunnat ja maakuntien palvelulaitokset oli tarkoitus siirtää myös Kevan jäsenyhteisöiksi. Keva olisi huolehtinut maakuntien ja maakuntien palvelulaitosten henkilöstön eläketurvasta. Mahdolliset maakunnan omistamat yhtiöt olisivat voineet valita, tulevatko ne kunnallisen eläkejärjestelmän ja kunnallisen ja maakunnallisen alan työehtosopimusten piiriin.

Henkilöstösiirtojen liikkeen luovutuksen tilannekatsaus

Alla henkilöstöjohtaja Arja Aroheinän tilannekatsaus henkilöstösiirroista ja liikkeen luovutuksen periaatteista huhtikuulta 2017.