Liikkeen luovutus

Liikkeen luovutuksen periaatteet

Henkilöstö siirtyy voimaanpanolain nojalla liikkeen luovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Osa henkilöstöä tekee siirtyviä tehtäviä vain osittain. Valmistelun lähtökohta on ollut, että jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu siirtyviin toimintoihin, työntekijä siirtyy maakunnan, maakuntien liikelaitosten tai maakuntien määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen.

Henkilöstöön sovelletaan jatkossakin kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä, jonka soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee myös maakuntien henkilöstöä. KT Kuntatyönantajat toimii jatkossa myös maakuntien työnantajaedustajana. Työnantajajärjestön nimi muutetaan muotoon Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.

Maakunnat ja maakuntien palvelulaitokset tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi. Keva huolehtii maakuntien ja maakuntien palvelulaitosten henkilöstön eläketurvasta. Maakuntien yhtiöt voivat valita, tulevatko ne kunnallisen eläkejärjestelmän ja kunnallisen ja maakunnallisen alan työehtosopimusten piiriin.

Henkilöstösiirtojen liikkeen luovutuksen tilannekatsaus huhtikuussa 2017

Henkilöstösiirroista ja liikkeen luovutuksen periaatteista on laadittu video, jossa henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Arja Aroheinä esittelee tämän hetken tilannekatsauksen (huhtikuu 2017). Videoita tarkennetaan sitä mukaan, kun valtakunnallinen ja paikallinen valmistelu etenee. Arjan esityksessä käyttämät diat ovat ladattavissa tämän linkin kautta.