Henkilöstö

Keski-Suomi käynnisti uudistuksen alasajon hallituksen ilmoitettua 8.3.2019 lakien kaatumisesta ja hallituksen erosta. Alla on kuvattu henkilöstöasioiden päälinjoja Keski-Suomen valmistelussa.

Henkilöstö tekee muutoksen

Henkilöstö olisi ollut avainasemassa uudistustyön toteuttamisessa. Sitoutunut henkilöstö on aina uudistustyön edelläkävijä.

Henkilöstön roolia uudistuksen valmistelussa haluttiin Keski-Suomessa korostaa. Henkilöstöryhmiltä pyydettiin edustajat kaikkiin uudistuksen valmisteluryhmiin. Uudistustyölle nimettiin myös ennakoiva yhteistoimintaelin. Ryhmässä käsiteltiin säännöllisesti valmistelutilannetta ja uudistuksen vaikutuksia henkilöstön asemaan. Kokoonpano ja muistiot löytyvät ennakoivan yhteistoimintaelimen omilta sivuilta.

Uudistustyötä tehtiin mahdollisimman avoimesti

Valmistelun edetessä suunnittelua olisi tehty yhä enemmän henkilöstön kanssa. Asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi haluttiin monessa eri kohdassa pohtia, mitkä toimintatavat toimivat eri alueilla parhaiten, mitä pitää säilyttää tai mitä pitää uudistaa?

Henkilöstöviestintää toteutettiin Keski-Suomessa julkisena ja kaikki tieto päivitettiin näille verkkosivuille. Tarkoitus oli, että henkilöstö voi näin seurata uudistuksen vaiheita ilman salasanoja työ- tai kotikoneilta. Sivuille päivitettiin mm. henkilöstöä koskevat uutiset sekä henkilöstön uutiskirjeet. Periaatteena oli avoimuus.

Vuorovaikutus korostui – ja olisi lakien hyväksymisen myötä korostunut edelleeen – Keski-Suomen uudistustyössä. Henkilöstöltä toivottiin näkemyksiä sekä evästyksiä valmistelijoille pitkin matkaa. Muun muassa erilaisia sähköisiä alustoja hyödynnetään koko uudistustyön ajan. Varsinaiset työyhteisötapaamiset olisivat käynnistyneet lakien hyväksymisen jälkeen.

Ketä maakuntaan olisi siirtynyt?

Kaatuneen lainsäädännön mukaan maakuntaan olisi siirtynyt henkilöstöä kunnista, kuntayhtymistä sekä valtiolta. Henkilöstö olisi siirtynyt maakuntien konsernipalveluihin, liikelaitoksiin tai maakunnan yhtiöihin.

Keski-Suomessa maakunnan palvelukseen olisi siirtynyt liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kaikkien Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien (kunnat, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Wiitaunioni, Saarikka, JYTE, Seututerveyskeskus) sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon henkilöstö, Keski-Suomen maakuntaliiton työntekijät sekä ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen työntekijät.

Henkilöstöä oli maakuntaan siirtymässä myös muista kuntien tukipalveluista, maaseutupalveluista sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista. Keski-Suomessa uudistus olisi tarkoittanut yhteensä lähes 10 000 henkilön siirtymistä maakunnan palvelukseen. Alla olevassa kuviossa on kuvattu eri palveluista siirtyväksi kaavaillut henkilöstömäärät. Siirtyvä henkilöstö