Kategoria: Uutiset

0

Blogi: Integraatiolla entistä parempaa palvelua

Osallistuin Sosiaalityöntekijöiden seura ry:n jäsenenä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon koolle kutsumaan ”Uudistuvan sosiaalityön pyöreän pöydän keskusteluun” Säätytalolla 5.6.18. Keskustelun tavoitteena oli vetää yhteen sosiaalityön asiantuntijoiden näkemyksiä aikuissosiaalityön tulevaisuudesta ja asemasta tulevissa sote- ja...

0

Asiakaslähtöisyys keskiössä sote-palvelujen palveluohjausvalmennuksessa

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu järjesti jo toisen kerran palveluohjausvalmennusta sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille. Ensimmäinen palveluohjauksen pilottivalmennus järjestettiin syksyllä 2017 ja toinen valmennus keväällä 2018. Valmennukseen osallistui 20 työntekijää eri yksiköistä; avosairaanhoidosta, suun terveydenhuollosta,...

0

Keski-Suomen liitto sai 900 000 euron avustuksen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Keski-Suomen liitolle noin 900 000 euron avustuksen, jotta työtä maakunnan valmistelemiseksi voidaan jatkaa. Rahoitus perustuu esivalmisteluvaiheen pidentymiseen uudistuksen lykkääntyessä. Valtiovarainministeriö turvaa rahoituksella maakuntien valmistelutyön jatkumisen lokakuun 2018 loppuun saakka. Avustus on...

0

Uudistuksen aikataulu muuttuu – viestinnässä käyttöön nimi ”Keski-Suomi 2021”

Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu muuttuu Maakuntauudistuksen toteutumisen aikataulu on siirtynyt vuodesta 2020 vuoteen 2021. Tämän hetkisen tiedon mukaan lait voivat tulla voimaan marras-joulukuussa 2018, jolloin väliaikaishallinto aloittaisi tammikuussa 2019. Maakuntavaalit pidetään näillä näkymin toukokuussa...

0

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen kesäkuun uutiskirjeessä asiaa mm. syksyn muuttuneista aikatauluista

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun uutiskirje on jälleen ilmestynyt. Uutiskirjeessä on asiaa mm. syksyn askelmerkeistä, konsernin valmistelusta, kasvupalvelupilotista ja muutostuesta. Kirjeessä esitellään myös ympäristöterveydenhuollon palveluita, valinnanvapauspilottia sekä Keski-Suomen järjestökartoituksesta. Uutiskirjeen tehtävänä on tarjota ajankohtaista...

0

Blogi: Hyvinvointia Keski-Suomesta!

Samalla kun keskustelu sote-rakenteiden uudistamisesta kiihtyy, olemme Keski-Suomessa tehneet laajaa ja monialaista yhteistyötä ihmislähtöisen hyvinvointiosaamisen edistämiseksi niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Kesäkuun alussa teimme sosiaali- ja terveysministeriölle ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle...

0

Suositukset maakunnalle, kunnille ja järjestöille järjestökartoituksen pohjalta

Keski-Suomen maakunnallisen järjestökartoituksen pohjalta on laadittu suosituksia maakunnalle ja kunnille sekä järjestöille. Nämä suositukset pohjautuvat mm. järjestökartoitukseen, muihin ajankohtaisiin raportteihin ja selvityksiin sekä Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hankkeen tilaisuuksissa esille nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Lue suositukset...

0

Vaikuttavat järjestöt -kuntakirje 3/2018 on ilmestynyt

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kuntakirje 3/2018 on julkaistu. Kuntakirjeissä kerrotaan keskisuomalaisten järjestöjen, yhdistysten ja seurojen tekemästä hyvinvointityöstä sekä siitä, miten ne ovat oleellinen osa elinvoimaista kuntaa. Aiheina tässä kirjeessä ovat: Keski-Suomen järjestökartoitus 2018 on...

0

Keski-Suomen uudistuksella hyvä suunnitteluaste

18.06.2018 Maakuntahallituksen kokoustiedote Maakuntajohtaja Tapani Mattila kiittää uudistuksen keskisuomalaista valmisteluorganisaatiota: työ on edennyt aikataulussa niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Syksyllä 2018 jatkuu muun muassa maakuntastrategian pohjatyö ja organisaatiorakenteen valmistelu. Henkilöstötilaisuudet käynnistyvät vahvasti...