Author: Sanna Siniluhta

0

Kuntouttavia arviointijaksoja pilotoidaan Jyväskylän vanhuspalvelujen kotihoidossa

Keski-Suomessa halutaan vahvistaa ikäihmisten omassa kodissa asumista tukemalla heidän toimintakykyään. Jyväskylässä ikääntyneiden kotihoidossa on lähdetty tarjoamaan uusille kotihoidon asiakkaille kuntouttavaa arviointijaksoa. Kuntouttava arviointijakso on yksi kehitettävistä toimintamalleista sosiaali- ja terveysministeriön I & O -kärkihankkeisiin...

0

Omaishoidon tuen maakunnallista kehittämistä pohdittiin seminaarissa Jyväskylässä

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä omaishoidon tuen kriteerit ja käytännöt on yhtenäistettävä Keski-Suomessa. Tähän teemaan keskittyvä seminaari kokosi omaishoitajien edustajat ja omaishoidon tuesta vastaavat viranhaltijat yhteiseen seminaariin tiistaina 23. toukokuuta Jyväskylän kaupungin pääkirjastolle.   Seminaarin...

0

Kuntalaisilta kysellään ikäihmisten kotona asumisen tukemisesta tulevaisuudessa

-vastaa ja vaikuta! Tulevaa sote -maakuntaa varten halutaan kuulla kuntalaisten näkemyksiä siitä, millaista on hyvä ja arvokas kotihoito. Kuntalaiskyselystä vastaa Kukoistava kotihoito –hanke, joka on yksi hallituksen I&O (Ikäihmiset & omaishoito) -kärkihankkeista. Kukoistava kotihoito-...