Author: Emmi Hyvönen

0

Hyvä asiakaskokemus takaa menestyksen kilpailussa!

Keski-Suomen julkinen terveydenhuolto valmistautuu valinnanvapauteen terveysasemien välisellä yhteistyöllä Keski-Suomen julkiset terveysasemat lähtevät valmistautumaan laajassa yhteisrintamassa valinnanvapauden tuomaan kilpailutilanteeseen. Tänään käynnistyneiden terveysasemien valmennusten avulla tunnistetaan maakunnan julkisten palveluiden vahvuuksia ja kehitetään yhteisiä asiakaslähtöisiä palvelumalleja muuttuvaan...

0

Asiantuntija-arvio toteaa Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivan kustannustehokkaasti väestön palvelutarpeeseen nähden

THL:n laatimiin aineistoihin voi tutustua verkossa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos julkaisi lokakuussa asiantuntija-arvion Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta. Arviointi osoittaa, että Keski-Suomessa palvelut on järjestetty väestön palvelutarpeeseen nähden huomattavasti maan keskiarvokustannuksia edullisemmin, mutta kehitettävääkin löytyy....

0

Keski-Suomi kantaa huolta keskittämisasetuksen vaikutuksista ympärivuorokautisen päivystyksen laatuun

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä sekä Keski-Suomen kunnanjohtajat kokoontuivat tänään yhteisen kokoukseen pohtimaan mm. päivystysasetuksen vaikutuksia Keski-Suomen keskussairaalan toimintaan. Yhteinen tavoite on säilyttää laadukkaat päivystys- ja leikkauspalvelut maakunnan alueella.  Keski-Suomessa kannetaan laajasti huolta siitä,...

0

Kotihoidon kehittämistyöllä saavutettu jo yli 2 miljoonan euron laskennalliset säästöt Keski-Suomessa

– Asiakkaiden luona tehty hoitotyö lisääntynyt merkittävästi Keski-Suomessa kuntien yhteistyönä toteutettu Kukoistava Kotihoito -hanke tuottaa tulosta. Uudistamalla kotihoidon toimintamalleja ja lisäämällä asiakastyöhön käytettyä aikaa on maakunnassa saavutettu jo yli 2 miljoonan euron laskennallinen säästö....

0

”Henkilökohtaisia kohtaamisia, erilaisia asumisratkaisuja ja yksinäisyyden kitkemistä”

– Keski-Suomen asiakasraati kokoontui pohtimaan tulevaisuuden palveluita ikääntyneiden osalta Keski-Suomen asukasraati kokoontui tänään pohtimaan mm. tulevaisuuden kotihoidon palveluita sekä sitä, mitkä asiat tukevat ikääntyvien hyvinvointia eri puolilla maakuntaa. Maakunnan asukkaat ovat raadin mukaan tällä hetkellä...

0

Keski-Suomessa valmistellaan kasvupalvelu-uudistusta ja kehitetään nuorten Ohjaamotoimintaa – lue lisää sivuiltamme!

ELY-keskuksen elinkeinopalvelut ja TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut yhdistyvät vuoden 2021 alussa kasvupalveluiksi, joiden järjestämisvastuu on maakunnalla. Keski-Suomessa kasvupalveluihin siirtymistä valmistellaan Keski-Suomessa kokonaisvaltaisella kasvupalvelupilotilla, jonka avulla toteutetaan asteittainen ja hallittu siirtymä uuteen kasvupalvelumalliin. Pilotissa kasvupalvelujen...

0

Keski-Suomen asukkailta kerätään tietoa terveyden ja hyvinvoinnin tilasta – vastaamalla voi vaikuttaa tulevaisuuden palveluiden suunnitteluun!

FinSote-tutkimuksen lisäotos lähtee yli 3000 vastaajalle maakunnassa Keski-Suomessa toteutetaan lokakuun toisella viikolla lisäotos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisesta terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksesta (FinSote), joka on alun perin toteutettu vuonna 2017. Kyselytutkimuksen avulla seurataan...

0

Keski-Suomi jatkaa tulevan maakunnan palveluiden järjestämissuunnitelman työstämistä

– Uusi versio suunnitelmasta julkaistaan kommentoitavaksi marras-joulukuussa Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä totesi hienoisen epävarmuuden keskellä, että eteenpäin mennään ja valmistelutyötä jatketaan normaalisti asiakaslähtöisten palvelumallien laatimiseksi. Palveluita kuvataan maakunnan järjestämissuunnitelmassa, jonka kolmas versio julkaistaan...

0

Keski-Suomen maakuntavalmistelijat kutsuvat palveluntuottajia suunnittelemaan tulevaisuuden palveluita

Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelijat kutsuvat yrittäjiä ja yrityksiä keskustelemaan siitä, millaisia yhteistyömuotoja palvelutuotannon osalta voidaan tulevassa maakunnassa toteuttaa. Tarkoituksena on luoda puitteita tulevaisuuden monituottajamallille, jossa erilaiset toimijat voivat tuottaa palveluita eri puolilla maakuntaa asuville...