Author: Elina Gråsten

0

Tutut palveluntuottajat jatkavat Jyväskylän yhteistoiminta-alueen valinnanvapauskokeilussa myös vuonna 2019

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kunnat ovat mukana terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen sekä sosiaaliohjauksen valinnanvapauskokeilussa sosiaali- ja terveysministeriön lisärahoituksen turvin myös vuonna 2019. Kokeilun kolme palveluntuottajaa – Mehiläinen Oma Lääkärisi, Terveystalo ja Medics24 – ovat...

0

Pihlajalinnan valinnanvapauskokeilu päättyi Jyväskylässä

Pihlajalinna päätti eilen toimintansa Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilun palveluntuottajana. Pihlajalinna jätti irtisanoutumisilmoituksen noin kahdeksan kuukauden kokeilun jälkeen heinäkuussa 2018. Kokeilun aikana yhteensä 677 kuntalaista oli valinnut Pihlajalinnan palveluntuottajakseen. Näistä asiakkaista noin 200 vaihtoi...

0

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilulle lisärahoitus vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kunnille lisärahoitusta terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilun jatkamiseksi vuonna 2019. Myönnetyn noin 1,12 miljoonan euron lisärahoituksen turvin kokeilu voi jatkua nykyisessä laajuudessaan terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanotoilla sekä sosiaaliohjauksessa....

0

Asiakaslähtöisyys keskiössä sote-palvelujen palveluohjausvalmennuksessa

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu järjesti jo toisen kerran palveluohjausvalmennusta sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille. Ensimmäinen palveluohjauksen pilottivalmennus järjestettiin syksyllä 2017 ja toinen valmennus keväällä 2018. Valmennukseen osallistui 20 työntekijää eri yksiköistä; avosairaanhoidosta, suun terveydenhuollosta,...

0

Blogi: Uudistuksessa mukana olevia työyhteisöjä kuunnellaan parhaillaan

Ilmassa on epävarmuutta, kaipuuta konkretiaan, toiveikkuutta, rakentavaa asennetta ja tahtoa tehdä yhdessä! Keski-Suomen maakunnan kaikkia uudistuksen pyörteissä olevia työyhteisöjä on kannustettu käymään esimiehen johdolla työyhteisön yhteinen muutoskeskustelu. Keskustelusta esimies kirjaa päällimmäiset ajatukset digitaaliselle REAL-...

0

Blogi: Sairaala Nova – maakunnallisen sote-palvelun kuuma piste

Keski-Suomen soten osalta tulevan maakunnallisen toimintamallin ydin on, että lievemmissä tai pitkäaikaisissa ongelmissa jokaisen asiakkaan hoidon ja hoivan kokonaisvastuu säilyy oman kunnan sote-keskuksella. Kesän 2020 jälkeen toimintansa aloittavasta Sairaala Novasta tullaan tarjoamaan nykyistä vahvempi...

0

Blogi: Suomalaisen aluehallinnon kehitystä lintuperspektiivistä

Kuten tiedämme, maakuntauudistuksen ajurit ovat osittain poliittisia. Useimmat hallitukset ovat halunneet jättää kädenjälkensä aluehallintoon erilaisten rakenneuudistusten muodossa. Maakuntauudistus jatkaa eri hallinnonalojen palvelujen kokoamista aluehallinnossa. Valtion puolella toteutettiin vuonna 1997 teollisuus-, työvoima- ja maaseutupiirien yhdistäminen...

0

Blogi: Taskuun sopivat sote-palvelut

Olen hämmästellen seurannut sote-uudistuksesta käytyä julkista keskustelua. Eri medioissa on julkaistu juttuja, joissa uudistuksen on arvioitu vain nostavan kustannuksia ja heikentävän etenkin huono-osaisten palveluja. Ihmetystä herättivät myös vastikään maakuntalehdessämme julkaistut ja siteeratut asiantuntijoiden evästykset,...

0

Blogi: Toimintakykyisenä ja turvallisesti kotona

Kukoistava kotihoito -hankkeen avulla ikäihmisten kotihoitoa valmistellaan tulevaa sote- ja maakuntauudistusta varten. Hankkeen tavoitteena on, että vuonna 2019 kotihoidolla on koko Keski-Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit sekä yhdenvertaiset, vaikuttavat, laadukkaat ja ennen kaikkea asiakaslähtöiset...

0

Blogi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tuottaa hyvinvointia maakuntaan

Keski-Suomen ELY-keskus vastaa valtion alueellisista toimeenpano- ja kehittämistehtävistä maakunnassa. Vaikka pääosa ELY-keskuksen toiminnoista tulee sulautumaan osaksi tulevaa maakuntaa vuoden 2020 alusta, eivät hoidettavat asiat häviä mihinkään. Tässä kirjoituksessa avaan sitä, mitä palveluita tarjoamme ja...