Author: Anne A

0

Keski-Suomeen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

Keski-Suomen Järjestöareena on toiminut vuodesta 2008 alkaen keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteistyöelimenä.  Toimintaympäristön muutosten vuoksi järjestöt tarvitsevat nykyistä tiiviimpää yhteistä vaikuttamistyötä ja järjestöjen aseman vahvistamista. Tämän vuoksi Järjestöareenan toimijat ovat päätyneet järjestöjen ja maakunnan...

0

Suositukset maakunnalle, kunnille ja järjestöille järjestökartoituksen pohjalta

Keski-Suomen maakunnallisen järjestökartoituksen pohjalta on laadittu suosituksia maakunnalle ja kunnille sekä järjestöille. Nämä suositukset pohjautuvat mm. järjestökartoitukseen, muihin ajankohtaisiin raportteihin ja selvityksiin sekä Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hankkeen tilaisuuksissa esille nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Lue suositukset...

0

Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus on julkaistu!

Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus on julkaistu! Kartoitus tuo selkeästi esille keskisuomalaisen järjestökentän moninaisuuden. Ilman järjestöjä moni ihmisten arjen ja myönteisen kuntakuvan kannalta merkityksellinen asia jäisi tekemättä. Keskisuomalaiset kunnat arvostavat järjestöjä ja tunnistavat niiden merkityksen asukkaiden hyvinvoinnille...

0

Maakunnan järjestöt vauhdittavat hyvän kierrettä, jossa kaikki pidetään mukana!

Keski-Suomen maakunnassa on noin 5300 yhdistystä, seuraa ja järjestöä. Joukossa on monenlaisia ja monenkokoisia toimijoita; on suuria ja pieniä, paikallisesti yhdellä kylällä tai koko maakunnassa toimivia. Laajemmin järjestöjen toiminnan merkitystä valottaa Keski-Suomen järjestökartoitus, jonka...

0

Maakunnallinen järjestökartoitus vastattavissa!

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke kerää tietoa keskisuomalaisista järjestöistä. Kysely on tarkoitettu toimialasta riippumatta kaikille järjestöille, seuroille ja yhdistyksille, joilla on toimintaa Keski-Suomen maakunnan alueella. Kyselyyn voi vastata 31.1.2018 saakka. Lisätietoja kyselystä. Kyselyn tuloksia käytetään järjestöjen ja...