Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä summasi projektin tulokset ja päätti toimintansa

– Loppuraportit luettavissa verkosta

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui tänään viimeiseen kokoukseensa summaamaan projektin tuloksia. Johtoryhmä kantoi huolta siitä, miten vaikeassa taloustilanteessa olevat kunnat pystyvät vastaamaan keskisuomalaisten kasvavaan palvelutarpeeseen ja miten Keski-Suomi varmistaa alueen houkuttelevuuden, elinvoimaisuuden ja palveluiden tasapuolisen saatavuuden asukkailleen tulevina vuosina. Eri organisaatioissa seurataankin nyt tiiviisti valtakunnallisia hallitusneuvotteluja ja tulevan hallitusohjelman askelmerkkejä uudistustyön osalta.

Kokouksessa todettiin, että projektin aikana on pystytty muodostamaan laaja ymmärrys eri organisaatioiden palvelukokonaisuuksista sekä opittu tunnistamaan palveluiden rajapinnat ja yhteistyömahdollisuudet. Monessa palvelukokonaisuudessa suunnittelua on viety jo pitkälle yhteisten hoito- ja palveluketjujen muodossa.

Eri toimijoiden välinen yhteistyö on tehdyn valmistelun myötä Keski-Suomessa luontevaa, mutta ei mutkatonta. Yhtenäisten mallien käyttöönotto joudutaan aina puntaroimaan kunkin organisaation päätöksenteossa käytössä olevien eurojen mukaisesti. Siten kokonaisajattelua ei maakunnallisesti pystytä välttämättä muodostamaan. Konkreettisena esimerkkinä nykypalveluiden hajanaisuudesta käytettiin hiljattain valmistunutta selvitystä Keski-Suomen vuodeosastopaikoista.

Selvitys osoittaa, että resursseja on kokonaisuudessa riittävästi väestön hoitamiseen, mutta paikat jakautuvat pieniin yksiköihin eri puolille maakuntaa. Kokonaiskuvaa siitä, paljonko vapaita paikkoja maakunnassa kulloinkin on tai miten kotiutus terveydenhuollon yksiköistä kotihoitoon tai asumispalveluihin on toteutettavissa, ei ole. Koska asiakasta koskevat päätökset tehdään aina eri organisaatioissa (kunnissa, yhteistoiminta-alueilla tai kuntayhtymissä), on kokonaisuutta käytännössä mahdoton johtaa. Asiakkaan turha siirtely yksiköstä toiseen aiheuttaa kustannuksia ja on asiakasnäkökulmasta kohtuutonta.

Loppuraportit luettavissa verkosta

Valmistelun loppuraporteista nousi esille osallisuuden ja yhdessä tekemisen merkitys valmistelutyön aikana. Raporttien pohjalta johtoryhmä totesi, että Keski-Suomen valitsema tie, jossa keskityttiin asukaslähtöisten palveluiden suunnitteluun, oli oikea sen sijaan, että olisi pohdittu hallintorakenteita tai organisoitumista. Johtoryhmässä toivottiin, että suunnittelutyötä jatkettaisiin esimerkiksi laatimalla nykyisen terveydenhuoltolain mukainen yhteinen järjestämissuunnitelma, jossa huomioidaan sosiaalipalvelut sekä soveltuvin osin myös työllisyyspalvelut.

Keski-Suomessa kunnat ovat jo tiivistäneet vapaaehtoista yhteistyötä ja vuoropuhelua sote-palveluiden tulevaisuudesta. Uudistuksen johtoryhmä toivoi, että tehdyistä raporteista ja havainnoista on hyötyä tulevaisuuden palveluiden kehittämisessä niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin.

Johtoryhmä välitti samalla lämpimät kiitokset kaikille valmistelutyöhön osallistuneille ja lopetti kokouksensa tunteikkaasti Suvivirteen.

Loppuraportit valmistelusta >>

Kokouksen esityslista >>

Lisätietoja: Keski-Suomi 2021 -projektin johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11 ja projektipäällikkö Pirjo Peräaho, p. 040 591 0760

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.