Keski-Suomen kunnat tiivistävät vapaaehtoista yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärillä

– Erillistä selvitystä kuntayhtymämallista tai yhteisestä organisaatiorakenteesta ei käynnistetä

(Jyväskylän kaupungin tiedote 16.4.2019) Keski-Suomen kuntien kunnanjohtajat sekä luottamushenkilöjohto kokoontuivat tänään yhteiseen tapaamiseen keskustelemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta maakunta- ja sote-uudistuksen lakien kaatumisen jälkeen. Kokouksessa todettiin, että vapaaehtoista yhteistyötä lähdetään Keski-Suomessa tiivistämään kuntien ja kuntayhtymien välillä. Erillistä selvitystä kuntayhtymästä tai yhteisestä organisaatiosta ei tässä vaiheessa tehdä, vaan odotetaan maan tulevan hallituksen esitys sote-uudistuksen valmistelun suunnasta ja aikataulusta.

– Haluamme tiivistää kuntien ja kuntayhtymien yhteistyötä. Jatkoaskeleista sovitaan, kun on selkeä näkymä tulevaisuuden suunnasta hallitusohjelman kautta. Kuntien tapaamisia jatketaan ja jos valtakunnallisesti ei yhteistä suuntaa löydy, keskustellaan kuntien tahtotilasta käynnistää esiselvitys kuntayhtymästä tai Keski-Suomen omasta yhteistyömallista, totesi tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.

Vapaaehtoisen yhteistyön tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita yhteisesti siten, että ne edistävät maakunnan eri alueiden veto- ja elinvoimaa. Yhteistyötä on tehtävä, sillä palvelutarpeet kasvavat väestön ikääntyessä. Samaan aikaan eri puolilla maakuntaa on jo haasteita rekrytoida osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeisiin.

Vapaaehtoisella yhteistyöllä tarkoitetaan konkreettisten esitysten tekemistä kunnille ja kuntayhtymille siitä, mitä ja millaisin kustannuksin nykypalveluita voidaan kehittää ja yhdenmukaistaa Keski-Suomessa. Selvitystyö pureutuu ensimmäisessä vaiheessa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa tehtyihin havaintoihin. Malleja valmistellaan kuntien perusturvajohtajien ja sairaanhoitopiirin johdon yhteistyössä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistajaohjausta tiivistetään uuden sairaalan käyttöönoton lähestyessä

Kokouksessa linjattiin lisäksi, että kunnat tiivistävät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistajaohjausta. Kokouksessa sovittiin, että sairaanhoitopiirin hallitus nimeää omistajakuntien viranhaltijoista sairaala Novan uudistetun ohjausryhmän, joka toimii uuden sairaalan käyttöönoton ja talouden toteutumisen seuranta- ja ohjausryhmänä. Ohjausryhmä keskittyy erityisesti uuden sairaalan investointipäätöksissä edellytettyjen kustannussäästöjen toteutumisen seurantaan sekä raportoi niistä omistajakunnille.

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumatta jääminen tarkoittaa sitä, että uuden sairaalan investointikustannukset jäävät kuntien maksettaviksi. Sairaalan rakentamisella ja uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotolla on merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen ja toimintaan. Investoinnista aiheutuvaa rasitetta kuntatalouteen voidaan vähentää toimintaa uudistamalla. Seurantaryhmä tukee sairaanhoitopiirin johtoa uudistustyössä. Samalla se tiivistää sairaanhoitopiirin ja kuntien toiminnallista yhteistyötä. Vuoropuhelun ja yhteisen suunnittelun lisääminen on tärkeää, sillä kustannussäästöjen saavuttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä ja toiminnallisia muutoksia yhteisissä hoito- ja palveluketjuissa.

Info: Kuntakokouksessa paikalla kaikkien kuntien edustus

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on lakisääteisesti Keski-Suomen kunnilla. Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännön kaaduttua jatkovalmistelua tehdään siten Keski-Suomessa kuntien muodostaman tahtotilan pohjalta.

Tänään pidetyissä alustavissa keskusteluissa kartoitettiin sitä, millaisin toimenpitein Keski-Suomen kunnat haluavat tiivistää yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Tilaisuuden kutsui koolle Jyväskylän kaupunki. Tilaisuudessa oli paikalla Kuhmoista lukuun ottamatta kaikkien Keski-Suomen kuntien sekä Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin edustajat.

Kuntakokouksessa todettiin, että yhteistyön tiivistämiselle on hyvä pohja. Keski-Suomeen on muodostunut maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa luonteva keskusteluyhteys kuntien ja kuntayhtymien johdon välille ja siitä halutaan pitää kiinni.

Lisätietoja: Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
Keski-Suomen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 3403 401
Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, puh. 050 442 2302

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.