LAPE-akatemia kokoaa sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajat sopimaan lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuudesta myös Keski-Suomessa!

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Maaliskuussa valtakunnallisesti käynnistyvä LAPE-akatemia kokoaa kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat ja päättäjät yhteiseen oppimisprosessiin. Lopputuloksena luodaan eri toimijoiden väliset toimintamallit, sopimukset ja rakenteet siitä, miten palveluista saadaan lapsi- ja perhelähtöisiä. Johtajat saavat tukea entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen sekä verkostojen johtamiseen yhteisessä toimintaympäristössä.

Lapset ja nuoret elävät arkeaan kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Lasten ja nuorten palveluista vastaavien tahojen – olipa se sitten kunta, kuntayhtymä tai joku muu taho – tulee pystyä tarjoamaan lapsille ja nuorille sopivaa tukea oikeaan aikaan mieluiten heidän omassa kasvuyhteisössään.

– Ilman erilaiset hallinnonrajat ylittävää tahtotilaa on mahdotonta päästä lasten nuorten ja perheiden palveluiden ihmislähtöisyyteen taikka kustannusvaikuttavuuteen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia johdettaessa olisi toimittava ikään kuin hallintorajoja ei olisikaan. Lapsi- ja perhelähtöisillä palveluilla edistetään tehokkaimmin lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, muistuttaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Maakuntien alueilla ollaan jo liikkeessä parempaan päin eli sivistystoimen ja soten yhdessä tekemiseen sekä varhaisen tuen vahvistumiseen.  LAPE-muutosohjelman vauhdittamaa kehitystä haluamme tukea ja jatkaa LAPE-akatemialla, perustelee hankejohtaja Maria Kaisa Aula.

LAPE-akatemia käynnistyy Helsingissä 20.3. – tämän jälkeen valmennus jatkuu Keski-Suomen omilla tilaisuuksilla

LAPE-akatemian starttitilaisuus pidetään Helsingissä 20.3. otsikolla ”Uudet toimintaympäristöt, uudenlainen johtaminen, uusi vaikuttavuus”.  Mukana ovat julkisen johtamisen huippunimet.
Starttitilaisuuden ohjelman löydät täältä https://stm.fi/tapahtumat/2019-03-20/lape-akatemioiden-valtakunnallinen-starttitilaisuus-20.3.2019

Starttitilaisuutta on mahdollisuus seurata verkossa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena: http://videonet.fi/stm/20190320/

Tämän jälkeen valmennus jatkuu maakuntakohtaisesti kolmella tilaisuudella, joissa pureudutaan oman maakunnan alueen yhteistyöhön: sen rakenteisiin, toimintamalleihin ja palvelujen yhdyspintoihin. Osallistujat voivat vaikuttaa siihen, miten oman maakunnan alueella sivistystoimen ja soten yhteistyön rakenteet, prosessit ja toimintamallit kehittyvät. Akatemiaan kutsutaan mukaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johtavat viranhaltijat ja päättäjät, maakuntavalmistelijat sekä järjestöjen ja seurakuntien johto.

– Toimintaympäristö on nyt nopeassa muutoksessa.  LAPE-akatemia on tarpeellinen ja hyödyllinen siitä riippumatta, mitä eduskunta päättää maakunta ja sote- uudistuksesta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on saatava joka tapauksessa vastaamaan mahdollisimman hyvin ihmisten tarpeisiin sekä tukemaan lasten oppimisen ja hyvinvoinnin yhdenvertaisuutta, sanoo muutosagentti Hanna Hämäläinen, joka vastaa LAPE-muutostyön etenemisestä Keski-Suomessa.

Korjaavien palveluiden kustannusten kasvun hillintä edellyttää varhaisen tuen vahvistumista ja vahvempaa yhteistyötä yli erilaisten rajojen.

– Varhaiseen tukeen on jo panostettu useissa kunnissa, mutta hallintorajat ylittävää yhteistyötä on edelleen vahvistettava. Johtamisen on tärkeä perustua tutkimukseen, tietoon sekä lapsen oikeuksien yhteiseen eettiseen perustaan, korostaa Hämäläinen.

Suurin osa lasten ja nuorten palveluista on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä.

– LAPE-akatemioissa vahvistetaan yhteensovittavaa johtamisosaamista ja luodaan yhteistä tahtotilaa lasten, nuorten ja perheiden palveluista vastaavien toimijoiden keskuuteen, unohtamatta kolmatta sektoria ja seurakuntia, joiden johto on kutsuttu mukaan akatemia-prosessiin, muistuttaa kunta-agentti Kristiina Hyvärinen. Hyvärinen vastaa sivistyksen ja sote-palveluiden yhdyspinnan kehittämisestä vuoden 2019 aikana Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilla.

Taustaa: Keski-Suomi tähtää lapsiystävälliseksi maakunnaksi mm. juurruttamalla perhekeskustoimintamallia

LAPE-akatemiassa juurrutetaan myös kunkin maakunnan alueella kahden viime vuoden aikana tehtyä LAPE-kehittämistyötä. Keski-Suomessa KSLAPE-hanke teki laajaa lasten ja perheiden hyvinvointia edistävää ja palveluita uudistavaa muutostyötä vuosien 2017-18 aikana. Hankkeen keskeisiä tuloksia juurrutetaan vuoden 2019 aikana. Keskeisiä painopisteitä ovat lapsiystävällisen maakunnan edistäminen, perhekeskustoimintamallin kehittämisen jatkaminen kaikissa Keski-Suomen kunnissa sekä lastensuojelutyön uudistaminen kohti systeemistä toimintamallia.

LAPE-akatemian järjestelyistä vastaavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Maakuntakohtaisista tilaisuuksista vastaavat kunkin maakunnan omat LAPE-muutosagentit yhteistyössä kunta-agenttien kanssa.

Lisätietoja: Keski-Suomen LAPE- muutosagentti Hanna Hämäläinen hanna.k.hamalainen@jkl.fi, 050 304 6670, kunta-agentti Kristiina Hyvärinen kristiina.hyvarinen@kuopio.fi, 0447184409 tai hankejohtaja Maria Kaisa Aula, Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE), mariakaisa.aula@stm.fi, p. 0295 163 658

Lisätietoa myös: www.stm.fi/lapeakatemia

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.